Tag Archives: laidojimo

Savivaldybės raginamos nusistatyti leidimų laidoti išdavimo ir kapaviečių skyrimo tvarką

Aplinkos ministerija paragino savivaldybes peržiūrėti leidimų laidoti išdavimo ir naujų kapaviečių skyrimo tvarką pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas pastabas. Vyriausybės patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse nustatyta, kad rašytinį leidimą laidoti pagal šių taisyklių priede pateiktą formą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduoda savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgalioti asmenys, arba seniūnai, jeigu jie seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą. Savivaldybė turi nusistatyti tvarką, pagal kurią išduodami rašytiniai leidimai laidoti. Jei kiekvienose savivaldybės kapinėse leidimai laidoti išduodami ir naujos kapavietės skiriamos pagal skirtingus