Tag Archives: kviecia

Kviečiame vaikus į vasaros stovyklas

Šilutės rajono savivaldybės taryba skyrė 50 000 eurų vaikų vasaros poilsio stovykloms, todėl savivaldybės administracija balandžio mėnesį skelbė Vaikų vasaros poilsio programų konkursą. Konkursui savivaldybės švietimo, kultūros įstaigos, juridiniai asmenys ir laisvieji mokytojai pateikė 26 paraiškas, kurios įvertintos teigiamai ir skirtas dalinis finansavimas.  Vaikams bus organizuojamos 21 dieninė ir 5 stacionarios stovyklos. Numatytos įvairių krypčių stovyklos: gamtamokslinės, matematinės, kūrybinės-meninės, kraštotyrinės, pilietinio ugdymo, sportinės, turistinės, mokslinės, istorinės ar bendro pobūdžio. Programose galės dalyvauti ir turiningai pailsėti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų

Krašto apsaugos ministerija kviečia teikti paraiškas

Krašto apsaugos ministerija skelbia papildomą kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas dėl projektų finansavimo. Krašto apsaugos ministerija kviečia nevyriausybines organizacijas savo veikla prisidėti prie krašto apsaugos stiprinimo ir teikti paraiškas savo veiklos programų daliniam finansavimui gauti. Nustatytos dvi prioritetinės 2024 metų II pusmečio projektų temos: Pasirengimas visuotinei gynybai per Ukrainos laisvės kovotojų patirties perdavimą ir išmoktas pamokas kare Ukrainoje. Laisvės kovotojus Ukrainoje remiančios iniciatyvos; antroji – Pasirengimas visuotinei gynybai: žinios ir įgūdžiai bepiločių orlaivių (dronų) valdymo srityje.  Veiklos programoms šiomis temomis