Tag Archives: krašto apsauga

Seimas patvirtino Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programą

2024 m. kovo 21 d. LR Seimas patvirtino Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programą. Programoje nurodomi krašto apsaugos sistemos stiprinimo prioritetai ir kryptys, daugiausia dėmesio skiriant Lietuvos kariuomenei. Taip pat numatytos priemonės, orientuotos į bendradarbiavimą su kitomis Ginkluotųjų pajėgų institucijomis, visuomenės atsparumo stiprinimą bei kibernetinių pajėgumų vystymą. Atnaujintoje programoje atliepti naujos kokybės kariuomenės stiprinimo pokyčiai, pajėgumų vystymo poreikiai ir kryptys. Pokyčiai susiję su aukščiausiu valstybės lygių priimtais sprendimais dėl nacionalinės divizijos steigimo, kuriuos sąlygojo atnaujinta Valstybės ginkluotos gynybos koncepcija.