Tag Archives: kompensacines

Stambiems ūkiams planuojama mažinti kompensacines išmokas

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdyje, kuris įvyks lapkričio 24 d., bus svarstomas naujasis kompensacinių išmokų dydžių nustatymo principas ir jo taikymas. Jau įvykusiame Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano valdymo komiteto posėdyje apsvarstytas socialinių partnerių siūlymas riboti išmokas stambiems ūkiams. Ekologiškai ūkininkaujantiems iki šiol buvo nustatytas 200 ha plotas, kurį viršijus kompensacinės išmokos mažėdavo 30 proc. Posėdyje akcentuota, kad išmokų