Tag Archives: kokios bus

Prognozė: kokios žiemos laukia 2100 metais, jei ir toliau šiltės klimatas?

Per pastarąjį dešimtmetį pasaulyje buvo vidutiniškai 1,2 laipsnio šilčiau nei XIX a. pabaigoje. Ilgalaikę klimato kaitą sukėlė žmogaus veikla, daugiausiai dėl plačiai paplitusio iškastinio kuro – anglies, naftos ir dujų – naudojimo namuose, gamyklose ir transporte. Degdamas iškastinis kuras išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujas, o ypatingai anglies dioksidą (CO2). Jei klimato kaita tęsis tokiu pat tempu, 2100 metais žiemos Lietuvoje gali būti net 4 laipsniais šiltesnės. 2015 metais 195 valstybės pasirašė Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, kad iki 2100 metų