Tag Archives: knygas

2022 metais bibliotekos nurašė 2 150 131 knygą. Kur jas dėti?

Seimas pradėjo svarstyti kultūros ministro Simono Kairio pristatytas Bibliotekų įstatymo pataisas, kuriomis siekiama leisti bibliotekoms išdalyti nurašytas knygas, t. y. prieš atiduodant perdirbti nurašytas knygas atsirastų galimybė jas neatlygintinai perduoti fizinių ir juridinių asmenų nuosavybėn. Pataisų iniciatoriai pažymi, kad šis projektas parengtas atsižvelgiant į nuolat viešojoje erdvėje pasirodančius pranešimus ir negatyvią visuomenės reakciją dėl bibliotekų pripažintų nereikalingomis arba netinkamomis naudoti nurašytų knygų naikinimo (perdavimo utilizuoti). Pagal siūlomas nuostatas, Seimui priėmus įstatymo pakeitimus, kultūros ministras turėtų patvirtinti tvarką, kaip būtų vykdomas

Bibliotekos nurašytas knygas galės perduoti jų pageidaujantiems

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė pritarė Bibliotekų įstatymo pataisų projektui, sudarant galimybę, prieš atiduodant perdirbti nurašytas knygas, neatlygintinai perduoti jas fizinių ir juridinių asmenų nuosavybėn. Antrinė knygų ir kitų dokumentų atranka ir aktualumo netekusių dokumentų nurašymas yra vienas iš pagrindinių efektyvaus bibliotekų fondo valdymo proceso elementų, užtikrinančių būtiną fondo atnaujinimą. 2022 m. duomenimis, šalies bibliotekų fondą sudarė iš viso 47 351 871 fizinių vienetų dokumentas, iš jų – 42 095 021 spausdintų knygų. Per 2022 metus bibliotekos nurašė 2 150 131