Tag Archives: Kintų mokykloje

Kintų mokykloje mokant matematikos pasitelkiamos technologijos

Mokymosi įranga, pavyzdžiui, planšetės ar kompiuteriai, suteikia mokiniams galimybių atrasti įvairių mokymosi išteklių ir programų, kurias gali pritaikyti savo mokymosi poreikiams. Naudodamiesi interneto ištekliais, įdomiomis edukacinėmis programomis ir žaidimais, jie ugdosi savarankiškumą ir plečia žinias. Žinoma, ir interaktyvūs ekranai Kintų mokykloje yra puikūs mokymo(-si) įrankiai. Jie sudaro mokytojams unikalią galimybę demonstruoti mokomąją medžiagą įtraukiančiu ir interaktyviu būdu.  Taip skatinamas aktyvus mokinių dalyvavimas mokymo(-si) procese. Matematikos pamokose šie ekranai padeda vizualizuoti sudėtingas sąvokas ir skaičiavimus bei teikia dinamiškų užduočių, kurios stiprina