Tag Archives: karvių

Patvirtinti susietosios paramos už pienines karves dydžiai

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino susietosios paramos už pienines karves dydžius. Paramos avansus (70 proc.)  numatoma mokėti nuo spalio 16 d., likusią paramos dalį – nuo gruodžio 1 d. Strateginiame plane nustatyta, kad paramos dydžiai diferencijuojami pagal valdoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių  pagal keturias pakopas: 185,12 Eur už karvę bus mokama  už pirmąsias 10 karvių  (imtinai); 238,06 Eur už karvę bus mokama už 11–50-tąją karves (imtinai); 264,54 Eur už karvę bus mokama už 51–150-tąją karves (imtinai) ; 198,26