Tag Archives: Kaliningrado sr.

Kaliningrado tranzito saugumui užtikrinti Europos Komisija skyrė 24 milijonus eurų

Europos Komisija priėmė sprendimą dėl papildomo finansavimo Specialiajai tranzito schemai ir skyrė 24 mln. eurų specialiosios tranzito schemos rizikos valdymo priemonėms įsigyti. Projektas, kurį įgyvendinant Valstybės sienos apsaugos tarnyba įsigys sraigtasparnį ir kitas transporto priemones bei specialią įrangą, skirtas sustiprinti su Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimu susijusių saugumo rizikų valdymą. „Papildomai gautos lėšos iš Europos Sąjungos padės užtikrinti maksimalų Kaliningrado tranzito schemos saugumą. Šiuo sudėtingu laikotarpiu turime skirti ypatingą dėmesį keleivių ir krovinių tranzitui traukiniais į Kaliningrado sritį. Pablogėjus geopolitinei situacijai