Tag Archives: istorijos įvykiai

Balandį gimusios įžymybės ir svarbūs Lietuvos įvykiai

Ši informacija ne tik apie balandį gimusius įžymius ir Lietuvai nusipelniusius asmenis. Esama ir balandžio mėnesio įvykių, jau patekusių į valstybės istoriją.  Prieš 465 m., 1557 m. balandžio 4 d., gimė Leonas Sapiega, LDK valstybės politinis veikėjas, Lietuvos didysis sekretorius (1580 m.), Lietuvos didysis kancleris (1589–1623 m.), Vilniaus vaivada (nuo 1623 m.), LDK didysis etmonas (nuo 1625 m.), vadovavo III Lietuvos Statuto (1588 m.) rengimui. Balandžio 1 d. 1579 m. jėzuitų pastangomis buvo įkurtas Vilniaus universitetas, seniausia ir didžiausia Lietuvos,