Tag Archives: išlydėti

Išlydėti ilgamečiai darbuotojai

Metams skaičiuojant paskutines savo dienas, Šilutės rajono savivaldybės vadovai lankėsi įstaigose, kurių ilgamečiai darbuotojai išeina į užtarnautą poilsį. Savivaldybė tokiais atvejais pagerbia ilgamečius darbuotojus, padėkoja už jų darbą, įteikia dovanų. Gruodžio 29 d. Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir vicemerė Daiva Žebelienė pasveikino ilgamečius darbuotojus Šilutės lopšelio-darželio direktorę Stasę Viršilienę, Švėkšnos seniūnijos viešojo administravimo specialistą Bronių Oželį ir Katyčių seniūnijos žemės ūkio specialistę Aldoną Sirtautienę. Komunikacijos skyrius