Tag Archives: įdomu

Euro zonoje galioja bendra pinigų politika

Šiemet sukako dvidešimt metų nuo 2004 m. gegužės 1 d., kai Lietuva tapo visateise Europos Sąjungos nare. Ta proga pateikta daug skaičiavimų, vertinimų, kurių didžioji dalis susijusi su makroekonominiais rodikliais. O jie iš tikrųjų įspūdingi – kilo BVP, vidutinis darbo užmokestis, augo gyventojų perkamoji galia, eksportas. Tikėtina, kad prie šių rodiklių gerėjimo prisidėjo ir Lietuvos prisijungimas prie kito svarbaus darinio – euro zonos. Euro zona – oficialus terminas, vartojamas kalbant apie ES valstybes nares, kurios yra įsivedusios eurą. Šiuo metu