Tag Archives: į aukštasias

Priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai: yra pokyčių

Daugiau kaip 21 tūkstantis stojančiųjų į Lietuvos universitetus ir kolegijas gavo kvietimus pasirašyti sutartis. Kviečiama beveik puse tūkstančio daugiau jaunuolių studijuoti valstybės finansuojamose vietose nei pernai. Rekordinis skaičius jaunuolių rinkosi pedagogikos studijas: pasirašyti sutartis dėl šių studijų pakviesta 39 proc. pirmakursių daugiau nei prieš metus, o nuo 2020 m. augimas pasiekė net 67 proc. Kolegijose į populiariausiųjų septintuką iškopė dvi ugdymo programos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei vaikystės pedagogika. Dvigubai išaugo pasirinkusiųjų  specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programą, nors jau