Tag Archives: grūdų

Žemdirbiai skatinami įsirengti biodujas ar biometaną naudojančias grūdų džiovyklas

Nuo sausio 8 d. ūkininkai, pripažinti žemės ūkio kooperatyvai ir įmonės, norinčios įsirengti biodujas ar biometaną naudojančias grūdų džiovyklas, gali teikti paraiškas ir gauti subsidijas. Paraiškos paramai gauti bus renkamos pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę „Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą“. Šia priemone siekiama sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir paskatinti mažiau naudoti iškastinio kuro. Iš Klimato kaitos programos lėšų 2024