Tag Archives: griežtesni

Nuo gegužės 1 d. – griežtesni reikalavimai

Įsigalioja sugriežtinti reikalavimai transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugas teikiantiems ūkio subjektams. Nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigalioja griežtesni aplinkosauginiai reikalavimai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto keliamai oro taršai bei transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų pildymui fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis). Taip siekiama mažinti neigiamą šios veiklos poveikį aplinkai, užkirsti kelią nelegaliems ir nekokybiškiems šių paslaugų teikimo atvejams. Vienas iš svarbiausių pakeitimų – automobilių techninės priežiūros ir remonto ūkio subjektams prieš pildant transporto