Tag Archives: Gimtosios kalbos diena

 Bernardas Brazdžionis: „O mūs šventas lietuviškas žodi…“      

Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos 1999 m. yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Šventajame Rašte teigiama, kad žmonės senais laikais kalbėję viena kalba. Jų kalbas sumaišęs Dievas, kai tie užsimanę pastatyti Babelio bokštą, kuriuo galėtų Dievą pasiekti. Kalbininkai taip pat tvirtina, kad visos dabartinės pasaulio kalbos išsirutuliojo iš vienos kalbos – prokalbės. Visiems suprantamos kalbos nėra Nuo pat skirtingų kalbų paplitimo žmonės siekė rasti bendrą kalbą, kuria būtų galima susikalbėti atsidūrus bet kuriame pasaulio krašte. Tam buvo du būdai: paskelbti pasauline