Tag Archives: gandralizdžius

Kaip ir kada leidžiama perkelti gandralizdžius

Kovo pradžioje į Lietuvą pradės grįžinėti gandrai. Aplinkos apsaugos agentūros specialistai primena, jeigu gandrų kaimynystė nepageidaujama, gandralizdžių perkėlimą galima atlikti nuo sausio 1 iki kovo 31 d. arba nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. Nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. gyventojai privalo leisti gandrams ramiai išsiperėti ir užauginti jauniklius jau esančiuose gandralizdžiuose. Kokias atvejais galima perkelti lizdus? Aplinkos apsaugos agentūra išduoda leidimus ardyti ar perkelti paukščių lizdus, jei gandrų kaimynystė kelia pavojų žmonių sveikatai ir saugai,