Tag Archives: Friedricho

Minime Fridricho Bajoraičio 140-ąsias gimimo metines

Šių metų gruodį minime lietuvininkų poeto, visuomenės ir kultūros veikėjo Fridricho Bajoraičio 140-ąsias gimimo metines. Jau dvidešimt aštuonerius metus Šilutės viešoji biblioteka vadinasi šio garbaus šviesuolio vardu. F. Bajoraitis (1883-1909) lietuvių tautos kultūros istorijoje suvaidino svarbų vaidmenį kaip švietėjas, poetas ir ypač kaip patriotas, lietuvybės puoselėtojas. Niūriais germanizacijos laikais savo eilėraščiais ir straipsniais jis gynė lietuvių kalbos teises, įrodinėjo jos grožį, istorinę vertę, sprendė lietuvininkų bendruomenės išlikimo, lietuvybės ugdymo klausimą. „Visur tik lietuviškai!“, – kartojo jis. F. Bajoraičio gyvenimo liepsna