Tag Archives: eglynai

Pradėta nuolatos stebėti eglių sveikatą 

Pastaruosius keletą metų šalies miškuose pastebimai padaugėjo džiūstančių eglynų. Medynai džiūsta dėl besikeičiančių klimatinių sąlygų. Eglynams augti Lietuvoje sąlygos tampa nepalankios dėl šiltėjančių orų, dažnėjančių sausringų, kaitrių periodų ir gausėjančios žievėgraužio tipografo populiacijos. Pavasarį, vasarą vyraujant šiltiems ar net karštiems, sausiems orams, eglių augimas sulėtėja ar visai sustoja ir jos nebesugeba apsiginti nuo kenkėjų.   Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai siekia geriau įvertinti šalies eglynų būklę ir pažeidimus juose. Tuo tikslu šį pavasarį visoje šalies teritorijoje atrinko