Tag Archives: diviziją

Pritarta Pėstininkų divizijos įteisinimui ir tankų „Leopard 2“ platformų įsigijimui

Sausio 23 d., Valstybės gynimo taryba pritarė Krašto apsaugos ministerijos pateiktam siūlymui principinės kariuomenės struktūros įstatymą papildyti nauju kariuomenės junginiu – Pėstininkų divizija ir jai būtino sunkinančio pajėgumo – tankų platformos „Leopard 2“ pasirinkimui. Valstybės gynimo taryboje svarstytas principinės kariuomenės struktūros ir karių ribinių skaičių įstatymo pakeitimo projektas numato, kad pėstininkų divizija bus plėtojama steigiant naujus arba stiprinant esamus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus. Plėtojant Pėstininkų diviziją siūloma steigti naują karinį vienetą – Artilerijos pulką, o esamus karinius dalinius siūloma reorganizuoti:

Nacionalinės divizijos steigimas – istorinis žingsnis link naujos kokybės Lietuvos kariuomenės

„Nacionalinės divizijos steigimas – vienas reikšmingiausių tiek savo apimtimi, tiek sudėtingumu šiuolaikinės nepriklausomos Lietuvos istorijoje žingsnių link naujos kokybės kariuomenės. Tai reiškia esminį pokytį modernizacijos srityje, o tokio sprendimo būtinybę sąlygoja saugumo situacija regione. Divizijos sukūrimas leis užtikrinti ne tik efektyvesnį mūsų kariuomenės valdymą bei rengimą, bet ir geresnę sąveiką su NATO. Tokį mūsų žingsnį palaiko ir remia sąjungininkai“, – teigia krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Valstybės gynimo taryba pritarė siūlymui Lietuvos kariuomenėje kurti diviziją. Krašto apsaugos ministras su LR