Tag Archives: didins

Garbaus amžiaus sulaukus, didesnė išmoka

Tokį sprendimo projektą šią savaitę svarstys Šilutės rajono savivaldybės tarybos komitetai, ruošdamiesi sausio mėnesio Tarybos posėdžiui. Priėmus sprendimą bus sudaryta galimybė Šilutės rajono savivaldybės gyventojams skirti vienkartinę pašalpą sulaukusiam garbaus amžiaus jubiliejaus, kai asmuo dėl objektyvių priežasčių nesuspėja laiku pateikti prašymo. Kartu siūloma padidinti jubiliatams skiriamas išmokas. Vienkartinės pašalpos mokamos iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams teikti. 2022 m. dėl vienkartinės pašalpos sulaukus garbingo amžiaus jubiliejaus kreipėsi 95 asmenys, tai sudarė 10 550 Eur.,

Kitąmet mokytojų atlyginimus siūloma didinti 20,5 proc.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas susitiko su švietimo profesinėmis sąjungomis ir aptarė bendrus keliamus reikalavimus bei realias galimybes jas įgyvendinti. Ministerija siūlo mokytojų atlyginimus kitais metais didinti 20,5 proc. „Iš viso būtų apie 70 proc. augimas per šios Vyriausybės kadenciją. Niekada nebuvo tokio augimo, žinoma, norėtųsi kuo daugiau, tačiau kol kas tokios yra valstybės galimybės. Antra, niekada nebuvo mažinamos klasės – bandome išjudėti ir daryti pokytį, pirmiausia stabdydami per didelių klasių formavimą ir sudarydami galimybes mažinti klasių dydžius

Per pastaruosius metus įgūdžius atnaujino dvigubai daugiau rezervistų, skaičių ketinama dvigubinti dar kartą

Krašto apsaugos ministerija nuosekliai tęsia Lietuvos kariuomenės rezervo pertvarką. Siekiant, kad aktyvusis kariuomenės rezervas būtų gerai parengtas imtis užduočių nedelsiant, didinamas įgūdžius atnaujinančių prievolininkų skaičius. Per pastaruosius metus įgūdžius atnaujino dvigubai daugiau rezervistų – virš 2,6 tūkst. Šis skaičius augs ir toliau. „Įgūdžių atnaujinimas – svarbi aktyviojo rezervo parengties dalis. Kasmet atnaujinančių įgūdžius prievolininkų skaičius auga. Dabar jis išaugo dvigubai, o artėjančiais metais bus padvigubintas dar kartą. Nuo 2025 metų planuojama per metus rengti 5000 aktyvaus rezervo karių“, – sako