Tag Archives: biudžetui

Į valstybės biudžetą Lietuvos bankas pervedė per 14 mln. eurų iš praėjusių metų pelno

Lietuvos banko valdybai nusprendus, į valstybės biudžetą iš 2023 m. pelno Lietuvos bankas pervedė 14,38 mln. eurų. Lietuvos banko pelnas 2023 m. sudarė 23,64 mln. eurų. Šalies centrinio banko finansiniai rezultatai pateikiami 2023 m. Lietuvos banko finansinių ataskaitų rinkinyje, kurį patvirtino Lietuvos banko valdyba, jis bus paskelbtas Lietuvos banko svetainėje. Pagal Lietuvos banko įstatymą, įmoka į biudžetą, paskirsčius pelną Lietuvos banko atsargos kapitalui, neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusių finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio)