Tag Archives: atominė elektrinė

Lenkija informavo Lietuvą apie sprendimą statyti pirmą Lenkijoje branduolinę elektrinę

Lenkija informavo Lietuvą apie Lenkijos aplinkos apsaugos generalinio direktoriaus priimtą sprendimą dėl pirmosios Lenkijoje branduolinės elektrinės statybos ir eksploatavimo projekto. Šis sprendimas priimtas atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ir nustato aplinkosaugos sąlygas, kurių privaloma laikyti įgyvendinant projektą.   200 km iki Lietuvos Branduolinę elektrinę, kurios numatoma galia iki 3750 MWE, planuojama statyti Liubiatovo–Kopalino vietovėje. Vietovė yra prie Baltijos jūros, nutolusi nuo Lietuvos apie 200 km. Numatoma įrengti tris „Westinghouse Electric Company LLC“ AP1000 branduolinius reaktorius trijuose branduolinės energijos