Tag Archives: atleidimas

Siūloma įstatyme nustatyti galimas švietimo įstaigų vadovų atleidimo priežastis

Siekiant teisinio aiškumo ir švietimo įstaigų vadovų teisėtų lūkesčių apsaugos, Seimas svarstys siūlomą Švietimo įstatyme nustatyti baigtinį sąrašą priežasčių, dėl kurių švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas gali būti atšauktas iš pareigų. Valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas nepasibaigus jo kadencijai galėtų būti atšaukiamas iš pareigų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) nuostatuose nustatyta tvarka dėl šių priežasčių: asmuo praranda nepriekaištingą reputaciją; paaiškėja, kad dalyvaudamas viešame konkurse eiti vadovo pareigas pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės