Tag Archives: algos

Mokytojai gavo vidutiniškai 100 eurų didesnius atlyginimus

Mokytojai jau gavo atlyginimus už sausį, kurie padidėjo vidutiniškai 12,5 proc. arba apie 100 eurų (po mokesčių). Sprendimai dėl atlyginimų didinimo buvo priimti praėjusiais metais. Pernai buvo pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, o padidinus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus ir pareiginės algos bazinį dydį, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų pareiginė alga nuo sausio 1 d. išaugo 10 procentų, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių – vidutiniškai 11,5 procento, mokyklų vadovaujančių darbuotojų – 19,7 procento.

Meras siūlo didinti Šilutės r. savivaldybės kontrolierės J. Stonkuvienės atlyginimą

Galioja tokia tvarka: Šilutės r. savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis įvertina Savivaldybės kontrolierės 2021 metų tarnybinę veiklą ir, jeigu rezultatai yra labai geri, gali siūlyti Savivaldybės tarybai nustatyti didesnį šios darbuotojos pareiginės algos koeficientą. Savivaldybės tarybai belieka apsispręsti, ar patenkinti mero siūlymą. Savivaldybės meras V. Laurinaitis kontrolierės Jolitos Stonkuvienės 2021 m. tarnybinę veiklą įvertino labai gerai ir šią valstybės tarnautoją į pareigas priimančiai Savivaldybės tarybai siūlo nuo šių metų  kovo 1 d. nustatyti pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) 16,5. Šiuo metu