Tag Archives: 100 eurų atlygis

Kiek vertas seniūnaičio darbas? Gi 100 eurų per ketvirtį…

Šilutės rajono savivaldybės taryba svarstys išlaidų, susijusių su seniūnaičių veikla, apmokėjimo tvarkos aprašą. Kas pasiūlyta? Nedaug! Siūloma Šilutės rajono  seniūnaičiams padengti kas ketvirtį 100 eurų su šia veikla susijusių išlaidų. Būtent tokia išmoka galėtų būti skiriama kas ketvirtį seniūnaičiui su jo veikla susijusioms telefono, interneto ryšio, degalų automobiliui išlaidoms apmokėti. Išmokai gauti seniūnaitis turėtų patikti seniūnijos, kuriai priklauso jo atstovaujama seniūnaitija, seniūnui  prašymą dėl tokios išmokos. Taip pat seniūnuireikės pateikti šių išlaidų ataskaitą ir išlaidas pagrindžiančius bei apmokėjimą įrodančius dokumentus.