Pirmieji į rinkimus suskubo vargetos

Lietuvoje pirmą kartą vyksta tiesioginiai mero rinkimai. Į šią pilietinę pareigą žvelgiama  kaip niekada atsakingai. Aktyvumu pasižymėjo jau pirmoji išankstinio balsavimo diena. Per kelias pirmąsias valandas savo balsus buvo atidavę per 130 rinkėjų. Per pirmąją dieną balsavo 379 Šilutės savivaldybės bei 9 rinkėjai, registruoti kitose Savivaldybėse. Tiesa, 2011 m. savivaldos rinkimuose pirmąją dieną balsavo 467 asmenys, o antrą dieną – net 1004…

Balsadėžė per pirmąją išankstinio balsavimo dieną pasipildė bemaž 400 rinkėjų balsų.

Išankstiniai rinkimai
Trečiadienį Lietuvos savivaldybėse prasidėjo išankstinis balsavimas. Šilutės rajono žmonės, kaip ir visa Lietuva, merą ir tarybą tiesiogiai renka pirmą kartą.
Visiems Lietuvos piliečiams, negalintiems atvykti į rinkimus sekmadienį, buvo sudarytos sąlygos balsuoti iš anksto. Trečiadienį ir ketvirtadienį buvo galima balsuoti Šilutės rinkimų apygardoje Savivaldybės pastate įrengtoje patalpoje. Balsuoti buvo galima nuo 8 ryto iki 20 valandos vakaro. Išankstinis balsavimas vyko ir specialiuose paštuose. Senyvo amžiaus ir neįgalūs rinkėjai, pareiškę norą, savo valią gali išreikšti namuose penktadienį ir šeštadienį.
Savivaldos rinkimuose Šilutės rinkimų apygardoje dalyvauja 7 politinės partijos ir du visuomeniniai rinkimų komitetai. Į mero postą pretenduoja 9 kandidatai.
„Kur balsuoti už …?“
Trečiadienį 8 val. prasidėjus išankstiniam balsavimui Šilutės r. savivaldybės pastate didžiausias rinkėjų antplūdis buvo jau po valandos: 9–10 val. Pirmieji suskubo balsuoti labai varganai atrodantys žmogeliai – tie patys, kuriuos kone kasdien matome su ištiesta ranka prie didžiųjų prekybos centrų…
Kodėl jie taip skubėjo „atlikti pilietinę pareigą“? Atsakymą, tikėtina, žinome daugelis, bet…
Vargetoms suskubus prie balsadėžių, rinkimų apygardoje dirbantys stebėtojai sakė, kad buvę net sunku kvėpuoti dėl pasklidusio specifinio kvapo.
Stebino ir „aktyviųjų“ rinkėjų klausimai, kur reikia balsuoti už konkretų kandidatą.
Policijai netrūko darbo
Policijos pareigūnus, budėjusius netoli Šilutės rinkimų apygardos būstinės, apie 9.30 val. dėmesį patraukė maždaug 20 žmonių grupelė. Žmonės būreliais po 5–6 artėjo nuo senojo turgaus aikštės. Prie Savivaldybės pastato dalis pasuko į išankstinio balsavimo patalpas, dalis nuėjo Lietuvininkų gatvės šaligatviu.
Policijos pareigūnams kilo įtarimas, todėl netrukus buvo apžiūrėtos aplinkinės gatvės. Senojoje Šilokarčemos aikštėje stovėjo autobusas su užrašu „Užsakytas“. Autobuso vairuotojas pareigūnus patikino, kad įmonės, kurioje jis dirba, vadovas liepęs pavežti žmones, klausyti organizatoriaus (pavardė redakcijai žinoma, tačiau, kol įvykį tiria pareigūnai, jos skelbti negalime) nurodymų. Pasirodo, autobuso vairuotojas žmonių grupelę paėmė prie Šilutės ligoninės esančioje aikštelėje ir nuvežė į minėtąją aikštę. Vairuotojas dievagojasi nematęs, kad žmonėms būtų dalinti kokie nors lapeliai ar mokami pinigai.
Kad žmonės buvo vežami balsuoti, pripažino ir šio incidento organizatorius. Pasiaiškinime policijai jis tikina vieną kandidatą į merus pažįstantis nuo vaikystės, dažnai su juo pasikalbantis, tad ir nusprendęs savo iniciatyva, kandidato neprašomas, patalkinti savo vaikystės draugui rinkimuose… Prikalbinęs žmonių balsuoti, pasirūpino juos nuvežti, bet, mušdamasis į krūtinę, tvirtino pinigų jiems nemokėjęs, jokių lapelių nedalijęs, o už autobuso nuomą sumokėjęs iš savo asmeninių lėšų.
Apie 15 val. policininkai sulaikė 5 asmenis. Įtariama, kad jie atvyko balsuoti už vieną kandidatą į merus už pažadėtą 5 eurų atlygį.
Tauragės apskrities VPK Šilutės r. policijos komisariato viršininko Sigito Mikutavičiaus teigimu, buvo gauti 3 pranešimai apie rinkėjų vežimus, pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas dėl įtarimų apie nusikalstamą veiką, viena medžiaga perduota Šilutės rajono rinkimų komisijos pirmininkui Arvydui Gorodeckui.
Aplinkui balsavimo vietą nestigo neblaivių asmenų. Policininkai surašė kelis protokolus už pasirodymą viešoje vietoje neblaiviems, vienam – už nepaklusimą pareigūnų reikalavimas.

15 val. prie Laučių parduotuvės vyrai neskubėdami gurkšnojo alų.

Skubančių balsuoti netrūko
Trečiadienio rytą ir po 10 valandos netrūko norinčių pasinaudoti išankstinio balsavimo galimybe. Būrelis vyrų lūkuriavo už durų. Sakė neturintys rinkėjo kortelės, taigi, laukia, kol komisija pagal pateiktą asmens dokumentą atspausdins rinkėjo kortelę.
Vienas laukiančiųjų prisistatė esąs Vytautas, į Šilutę dviračiu atmynęs net iš Ramučių. Vyras suskubo balsuoti trečiadienį, mat sekmadienį labai neturėsiantis laiko. Vytautas rinkėjo kortelės neturėjo, todėl ir jam teko palaukti, kol komisija, sutikrinusi asmens duomenis, išduos naują.
Mažiau kalbus buvo Gardamo seniūnijos gyventojas, prisistatęs Edmundu. Vyras sakė jau atlikęs pilietinę pareigą, balsavęs iš anksto, nes sekmadienį turėsiąs dirbti statybose. Išreiškęs savo pilietinę poziciją esą skubąs atgal į Gardamą.
Balsuoja nieko nesitikėdami
„Aš – kaimo vaikas, iš Lapynų. Tik dabar esu apsistojusi pas savo draugą Šilutėje. Sekmadienį važiuosime į laidotuves, todėl ir atėjome balsuoti šiandien. Už ką balsuoti, nebuvau labai apsisprendusi. Balsavau, tačiau netikiu, kad iš to bus naudos. Vienas žada, kitas žada, o kur pažvelgsi – nieko gera. Kai pripuola prie lovio, mus, rinkėjus, pamiršta“, – porino moteris iš Lapynų.
Kita išankstinio balsavimo galimybe pasinaudojusi šilutiškė, pavardės sakyti nenorėjusi, teigė pravažiuodama automobiliu prie parduotuvės „Vilguoja“ mačiusi, kaip panašiais į rinkimų biuletenius lapeliais sklaidėsi šviesia striuke vilkintis vyras.
Apsispręsti padėjo laiku mokami atlyginimai
Šilutiškė Kotryna sakė, kad pilietinę pareigą atliekanti visada. Tik šįkart balsuojanti iš anksto, nes sekmadienį jai teksią dirbti. Šilutės autobusų stoties kasoje 41-erius metus dirbanti moteris sakė, kad darbas prasideda 6 ryto, baigiasi vakare, taigi, laiko balsuoti sekmadienį neturėsianti. Pasak jos, autobusų stoties bilietų kasoje parduoti bilietą yra tik dalis darbo – jau ne vienerius metus kasoje priimamos ir siuntos.
Paklausta, ar sunku buvo apsispręsti, už ką balsuoti, ponia Kotryna patikino, kad didžiausią įtaką apsisprendimui turėjo jos tiesioginis darbas. Prisimindama, kad teko dirbti ir gyventi pusmetį be algos, moteris sakė, kad ji labai vertinanti dabartinę situaciją, kai atlyginimai sumokami laiku.
Truputį po 14 valandos išankstinio balsavimo galimybe pasinaudoti atvyko Šilutės socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojais prisistatę rinkėjai. Pasiramsčiuodama lazda, garbaus amžiaus moteris sakė norinti pasinaudoti išankstinio balsavimo teise. Ją ir kitus atlydėjusi socialinė darbuotoja.
Pilietiškas skambutis iš Laučių
Trečiadienį į redakciją paskambinęs pilietis pranešė apie nugirstą pokalbį Laučiuose. Pasak skambinusiojo, po kaimą sukiojasi automobilis, ant kurio puikuojasi vieno iš kandidatų į merus nuotrauka. Automobilio vairuotojas kalbina žmones rinktis 15 val. 15 minučių Laučių autobusų stotelėje. Girdi, bus pasirūpinta žmonių nuvežimu, o už teisingą balsavimą pažadėta po 5 eurus.
Sujaudinti žmogaus pilietiškumo, važiuojame į Laučius. Kiek gi bus susižavėjusių siūlymu parduoti savo balsus.
Vienas svarbesnių objektų kaime yra parduotuvė. Pravažiuodami matome aikštelėje prie prekybos vietos lūkuriuojančius automobilius. Viename sėdi du jauni vyrai. Šalikelėje priešais autobusų stotelę sustoja minivenas, jauna vairuotoja ilgai kalbasi mobiliuoju telefonu.
Už parduotuvės kampo pavasario saule lepinasi keli vyriškiai. Palei fundamentą pristatyta butelių. Vyrai kažką gurkšnoja. Paklaustos, kur čia perka balsus, pardavėjos ir vienas pirkėjas sako, kad čia kažkas vyksta įtartino – vyrams už kampo alų nešą nematytas „šviesus“ vyras. O tie du prie parduotuvės automobilyje lūkuriuojantys jaunuoliai yra civiliai vilkintys policijos pareigūnai. Pastebime, kaip iš vyrų, gurkšnojančių alų, kompanijos atsiskiria porelė ir nužingsniuoja autobusų stotelės link. Ten ilgokai lūkuriuoja, bet laikrodžio rodyklėms pajudėjus pusės ketvirtos link, grįžta prie parduotuvės. Stebime situaciją prie parduotuvės. Netrukus prie vyrų grupelės privažiuoja pilkos spalvos visureigis. Stabteli, bet sparčiai atbulas dingsta už parduotuvės ir į gyvenvietės gilumą.
Už parduotuvės kampo stoviniuojančių vyrų kompanija tai padidėja, tai sumažėja. Keliu nuo Žemaičių Naumiesčio Šilutės link pravažiuoja vienas labai žinomas politikas. Tačiau jis nuvažiuoja nesustodamas. Nepastebimai prabėga pusvalandis. Moteris tamsiame minivene tebesikalba mobiliuoju. Iš specialaus rinkimams skirto stendo šypsosi kandidatų ir jų komandų narių veidai… Įtemptos rinkimų akimirkos netrukus jiems baigsis. Žinoma, ne visų lūkesčiai bus patenkinti. Rinkimai bet kokiu atveju gerą įspūdį paliks vyrams, stoviniuojantiems už parduotuvės kampo. Ech, gaila, kad tie rinkimai retokai tebūna.

Laima PUTRIUVIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Pasak entnologo L. Klimkos, iki Šeštinių dera viską pasėti

Paskutinį pavasario mėnesį paprastai švenčiame ir dvi kilnojamąsias katalikų bažnyčios šventes – Šeštines ir Sekmines. Šeštinės – Kristaus dangun įžengimo šventė, kilnojama pagal Velykų laiką tarp gegužės 4 ir birželio 2 d., būna šeštosios savaitės po Velykų ketvirtadienį. Tai privaloma šventė tikintiesiems. Kryžiaus dienos Pirmosios trys tos savaitės dienos pažymimos kaip taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų dienos. Šios dienos dar buvo vadintos Kryžiaus dienomis. Kadaise Lietuvos kaimuose visas tas dienas žmonių būriai giedodami litanijas eidavo melstis prie kaimo kryžių. Jie

Vyriausybė pritarė, kad medžiotojams būtų privaloma drausti civilinę atsakomybę

Vyriausybė pritarė Seimo siūlymui įvesti privalomą civilinį draudimą kiekvienam medžiotojui. Tačiau siūlo nustatyti vėlesnę šios prievolės įsigaliojimo datą ir numatyti instituciją, kuri vykdys priežiūros funkciją. „Medžiotojai turi apsidrausti, nes tai apsaugos juos pačius nuo įvairių sudėtingų situacijų, kuriose jie gali atsidurti įvykus nelaimei medžioklės metu. Todėl šis sprendimas yra tikrai prasmingas“, – komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Medžioklės įstatyme įtvirtinus pareigą medžiotojams draustis civilinės atsakomybės draudimu bus garantuojamas žalos atlyginimas tretiesiems asmenims, jei jiems, jų sveikatai ar turtui būtų padaryta

Meldinių nendrinukių sutiktuvės Šyšos polderyje

Po kelių metų pertraukos, birželio 1 d. Šyšos polderyje vyks meldinių nendrinukių sutiktuvės. Šį paukštį saugantys ūkininkai ir gamtos mylėtojai kviečiami 12 val. prie Šyšos polderio 2-osios siurblinės, kur, ragaujant skanias vaišes ir klausantis supančios gamtos garsų, vyks neformalus bendravimas su gamtininkais, bus aptariamos šios rūšies apsaugos naujovės, diskutuojama apie ūkininkams iškylančias problemas. Vakare (nuo 19 val.) susirinkusieji bus kviečiami pasitikti saulėlydį klausantis meldinių nendrinukių Šyšos polderio pievose. Išvykimas 19 val. nuo Šyšos polderio 2-osios (naujosios) siurblinės. „Nekantraujame po visų

Pasak VMI, šilutiškiai už 2021 metus dar nesumokėjo beveik 186,8 tūkst. eurų GPM

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Klaipėdos AVMI) informuoja, kad beveik 900 Šilutės r. savivaldybės gyventojų gegužės–birželio mėnesiais sulauks pranešimų apie deklaruotą ir laiku nesumokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM) už 2021 m., kurį reikėjo sumokėti iki gegužės 2 d. Šilutiškiai už praėjusius metus bendrai skolingi 186,8 tūkst. eurų GPM. VMI gyventojus apie turimas skolas informuoja savo iniciatyva per Mano VMI, o nesinaudojančius e.paslaugomis – paštu. „Didžioji dalis mokesčių mokėtojų mokesčius deklaruoja ir sumoka laiku, dėkojame jiems. Visgi kasmet turime ir vėluojančių.

Taip pat skaitykite