Iš vėjo jėgainių pinigai dar nebyra, o aistros dėl jų jau kaista

Piktupėnų, Kentrių ir Pagėgių bendruomenės iš vėjo jėgainių verslo kasmet gaus pinigų, Savivaldybės biudžetas – didelių įplaukų. Tokius susitarimus ir prognozes paviešino Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis susitikimuose su bendruomenėmis, kurioms atsiskaitė už praėjusių metų veiklą. Tačiau pagrindiniu rūpesčiu išlieka Pagėgių krašto tuštėjimas, daug tėvų pragertų ar pamestų vaikų, gausybė šelpiamų asmenų.

Ko gero, pirmą kartą Pagėgių kultūros centro salėje mero Virginijaus Komskio klausėsi vos keliolika žmonių…

Pagėgių savivaldybės vadovai atsiskaityti vyko į visas 5 seniūnijas – iš viso įvyko 10 susitikimų: Vilkyškiuose, Žukuose, Lumpėnuose, Panemunėje, Stoniškiuose, Šilgaliuose, Natkiškiuose, Kentriuose, Piktupėnuose ir Pagėgiuose. Tiesa, didžiojo penktadienio pavakarę į Pagėgių kultūros centrą atėjo tik keliolika žmonių. Tačiau ir tiek užteko, kad pradėjus kalbėti apie galimas pajamas iš vėjo jėgainių statytojų išsiveržtų klausimas: „O kas yra ta Pagėgių bendruomenė?“
Mat būtent ji, kaip paaiškino Savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė, pagal sutartį iš šio verslo dešimt metų gaus po 10 tūkst. Lt, Piktupėnų ir Kentrių bendruomenės – po 5000 Lt. Jėgainių statytojai taip pat dešimtmetį Pagėgiams skirs dar po 10 tūkst. Lt kalėdinės eglutės šventei, tariamasi, kad jie finansuos ir Pagėgiuose fontano statybą, kuriai galbūt skirs 150 tūkst. Lt. Kasmet iki birželio pabaigos bendruomenėms būtų pervesti šie sutarti pinigai.
Pagėgiškiai sujudo – kas ta jų bendruomenė, kuriai, pasirodo, vadovauja Edmundas Incius, kam panaudos gautus pinigus, ar atsiskaitys?
Meras V. Komskis akcentavo, kad tiek paramos gali būti iš tų 30 statomų vėjo jėgainių, o jeigu jų rasis iki 90? Tauragės savivaldybė, anot mero, už 18 vėjo jėgainių gauna 330 tūkst. Lt turto mokesčio, tad Pagėgiai ateityje irgi gali tikėtis gerokai didesnių įplaukų į biudžetą. Kita vertus, gavo naudos ir žemės valdytojai, susitarę su vėjo jėgainių statytojais.
Pagėgių bėdos
Pernai Algimanto Mackaus gimnazija ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinė mokykla buvo pripažintos pasienio mokyklomis, papildomai gauta 180 tūkst. Lt. Šiais metais Pagėgiai, anot mero, tikisi patekti į probleminių savivaldybių sąrašą, o tada galima tikėtis galbūt kokių 4 mln. Lt ES paramos. Jeigu tai pavyktų, Pagėgiai sulauktų ir dviračių tako, kurio pageidauta susitikime.

Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorė Loreta Zinovjevienė (pirma iš kairės) pasipiktino, kad mokykloje nebus remonto, o iš Savivaldybės girdimas tik vienas atsakymas, kad nėra pinigų.
Autorės nuotr.

Kalbėta apie kelią į kapines – nutiesus nuotekų magistrales, jis likęs dulkėtas, o po lietaus virsta purvynu. Į tai meras atsakė, kad Pagėgių krašto keliams prižiūrėti, tvarkyti, taisyti pernai gauta 830 tūkst. Lt, iš tos sumos beveik 230 tūkst. Lt panaudojama žvyrkeliams greideriuoti ir sniegui valyti. Visoms kitoms reikmėms belieka 600 tūkst. Lt.
Ketinama Pagėgiuose renovuoti 6 daugiabučius namus, kurių gyventojams pažadėta sutvarkyti kiemus. Vaikų globos namus perkėlus į dabartinio vaikų darželio teritoriją, teks tvarkyti ir jų aplinką. Tad meras pažadėjo ant dulkančio kelio papilti tik skaldos. Pagėgiškė Valentina Zdanevičienė pasidžiaugė, kad gražu Pagėgiuose, tačiau už geležinkelio – ne, o kelias į kapines labai duobėtas.
Nina Aleksandrovienė Vilniaus g. 19-ojo namo gyventojų vardu skundėsi gausiai iš visų pusių sunešamomis šiukšlėmis, kurios nesutelpa į du konteinerius, tad kraunamos šalia, prineša net pelenų, šakų… Meras nustebo, ar žmonės jau nežino, kas yra šiukšlės? Gal reikia kontrolieriaus, kuris šiukšlintojus, šunų laikytojus drausmintų?
Gyventojai priminė, kad reikia senus medžius išpjauti. Meras nuramino, kad ir medžius išpjaus, ir gėlių pasodins. Girdi, bažnyčios tris sienas pavyko pagražinti, o ketvirtai pinigų pritrūko…
Kada patylima?
„Žmonės nori šiandien ir dabar, bet taip nesidaro…“ – susitikimą užbaigė meras, jį pradėjęs tradiciniu skauduliu, kuris paprastai sulaukia tylos: iš 50 Pagėgių vaikų globos namuose augančių vaikų tik vienas tėra našlaitis… Tiek saviškių vaikų globos namuose turi ir kelis kartus už Pagėgius didesnės savivaldybės. Pernai neįvaikinta nė vieno vaiko. Globos namuose jau auga kai kurių šeimų trečioji karta…
Norima globotinius įkurdinti vaikų darželio pastate, šalia kurio pastatyti dar du, tačiau po 15 vaikų talpinant į kiekvieną, visi nesutilps, reikės, ko gero, ir ketvirto dviaukščio pastato. Tada vaikai gyventų šeimynomis, aplinka taptų labai panaši į šeimos namus. Anot mero, viskam trūksta pinigų. Kai šiais metais savivaldybės gavo skirstyti pašalpas, rodos, per mėnesį pavyksta sutaupyti iki 20 tūkst. Lt. Per metus pavyktų šiek tiek sutaupyti. Tačiau Savivaldybė suplanavo atlyginimus tik dešimčiai mėnesių. Verslų Pagėgių krašte nėra, trečdalis gimusiųjų lieka augti užsienyje, mirtingumas – didelis, kasmet mokyklose sumažėja 80 vaikų. Dėl šios priežasties teko Lumpėnų mokyklą reorganizuoti į Vilkyškių vidurinės mokyklos skyrių.
Naujasis UAB Pagėgių komunalinio ūkio direktorius Saugintas Vaičiūnas bandė aiškinti, kodėl bendrovė praėjusius metus užbaigė su milijono Lt skola. Stulbina išvada, kad patiekusi 220 tūkst. kubų vandens už 884 tūkst. Lt, bendrovė dėl avarijų ir vogimo patiria net 600 tūkst. Lt nuostolių. Pagėgiuose šie nuostoliai sudaro iki 12 proc. Tai esą puiku, nes kaimo vietovėse nuostoliai siekia 75 proc., krašto vidurkis – 45 proc. Direktorius įsitikinęs, kad 60 proc. tiekiamo vandens pavagiama. Meras įsiterpė, kad skirta ir dar būsią didelių baudų.
Piktupėnuose susikibo
Piktupėnuose patiekus vandens už 18,5 tūkst. Lt, vartotojai sumoka 6600 Lt. Du trečdaliai vandens „dingsta“, nors susitikime pasakyta tiesmukiškai – išvogta. Lina Čepaitienė atsiliepė, kad trūkinėja senos vandentiekio trasos, kasa ir kasa, tačiau šiek tiek toliau nuo gedimo nepatvarko, todėl kasti aplinkui prireikę penkis kartus, suniokojo pievelę.
Panašu, kad naujajam Pagėgių komunalininkų vadovui rūpesčių bus per akis. Mokytoja Eugenija Budvytienė stebėjosi šiukšlių surinkimo mokesčiais. Meras patikino, kad ši paslauga tik brangs, nes ir Šilutėje, kai surinktas šiukšles ėmė deginti, mokesčiai šoktelėjo labai stipriai. Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras pernai gavo 245 tūkst. Lt pelno. Šios lėšos paliktos ir bus panaudotos investicijoms, kad savivaldybėms nereikėtų prisidėti.
Valdas Vytuvis atkreipė dėmesį, kad asfaltą gadina sunkiasvorė technika. Nijolė Kiupelienė, beturinti mokykloje nepilną valdytojos etatą, skundėsi tegaunanti 600 Lt atlygį. Moteris klausė, kada valytojoms bus sugrąžinti etatai ir jos galės uždirbti daugiau. Į tai meras atsakė, kad vieni mažinosi atlyginimus, kiti atleido valytojų, nes lėšų skirta tik tiek.
„Dirbame kaip patriotai, o gauname kaip idiotai… Sakėte, kad taip bus metus, o jau ketvirti eina…“ – tebepyko valytoja, neįtikinta mero, kad pinigų mokyklos gavo vienodai. Merui pagraudenus, kad pinigų algoms trūksta ir savivaldybei, Lina Čepaitienė potyliai komentavo: „Tai valdžioje nėra tvarkos, jeigu taip…“ Šios moters nepradžiugino ir būsimos Piktupėnų bendruomenės pajamos iš vėjo jėgainių verslo. „Paprasti žmonės tų pinigų nematys“, – pareiškė ji.
Kritikos pažėrė Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorė Loreta Zinovjevienė, nes mokykla nesulauks remonto, mat mažėja vaikų. Gal vertėtų Piktupėnuose rasti butų ir juose įkurdinti motinas su vaikais iš krizių centro, tada jų vaikai ateitų į vietos mokyklą. Esą atvyko motina iš Katyčių su trimis vaikais, jeigu būtų kur prisiglausti, jos vaikai pusmetį ateitų į mokyklą.
Tačiau meras tepriminė, kad socialiniam būstui gauti yra eilės, o kitokių būstų nėra. „Jeigu pinigų būtų, tai valytojoms pridėčiau, nesmagu stovėt čia taip dėl kelių etatų…“ – sakė V. Komskis. Direktorė papriekaištavo ir dėl jungiamų klasių mokinių skaičiaus, o išgirdusi, kad reikia tartis, tegul užsuka į Savivaldybę, galiausiai drėbtelėjo: „Pas jus vienas atsakymas – nėra pinigų, tai ko eiti?“ Meras tikino, kad visi iš tų pačių pinigų gyvena, o direktorė atkirto: „Tik ne iš jūsų…“ Valytoja pratrūko, kad tos pačios jos rankos yra ir valytojos, ir mūrininkės, ir dažytojos, o algų didinti nenorima. Lina Čepaitienė įsiterpė, jog mokykloje ėmus jungti mokinių klases, jos vaikai čia nesimokys, nors ji labai vertinanti šią mokyklą ir jos mokytojus.
Direktorė dar priminė, kad aplinkai tvarkyti nei pernai, nei šiemet mokykla negavusi nė lito, todėl pasinaudota proga ir padėkota Pagėgių seniūnui Dainiui Maciukevičiui už atidirbti atsiųstus pašalpų gavėjus.

Stasė SKUTULIENĖ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5 komentarai

 • geda

  o paciu atlyginimai po 5 000 tukstancius litu….po kokiu 5 metu gyventoju sumazes dar kokiais 2 tukstanciais…ateityje bus tik viena Pagegiu gimnazija…ir 140 visokiu valdininku…gedinga tendencija….

 • Pamokslininkas

  Už ką balsuojate, tą ir turite.

 • asa

  Musu lietuviu vienadieniai verslininkai dirba viska atvirksciai. Jie nesitenkino pastoviu
  ir tolygiu firmos pletimusi, jiems masina turejo duoti 30-50 proc. pelno minimum. Kitaip
  sakant ne ilgiau kaip per du metus jie norejo ,kad nauja masina visiskai atsipirktu ir
  toliau nestu vien pelna. Todel buvo keiciamos ekspedicijos viena po kitos (kuri tik moka
  nors truputeli daugiau tai dienai) , daug kur uzsirekomendavo kaip nelabai patikimi
  vezejai is rytu saliu ir todel teko rankioti visokius atsitiktinius uzsakymus is
  internetiniu portalu. Vakarieciai jau atsisako toki krovini vezti,nes mato ,kad neuztenka
  laiko…tuomet ji stveria musiskiai. Musiskiu pozicija paprasta: cia truputi pajuodinsim
  ,ten pramonineje zonoje pavazinesime uzsideje magnetus ,jei niekas nepagaus ,tai gal ir
  suspesime ivykdyti uzsakyma. Jei kas-puse baudos nurasysime ant vairuotojo:-))) O paskui
  jau tik ziuri uz ka mazesnes baudos ir mazesne tikimybe papulti kontrolei. Galima
  sutrumpinti savaitini atstoju,gal kai tikrins nepasiziures pora savaiciu atgal, gal dar ka
  nors ir pan.
  Bet pati esme yra tame,kad ”juodas” vaziavimas atsiranda tik del
  vadybininku ir sefu nesigaudymo ,nekompetencijos ir nemokejimo skaiciuoti. Galu gale jiems
  ir sunku orientuotis,nes jie patys nera buve daznai uzsienyje,todel is ju galima isgirsti
  tokiu perliuku: padaryk atstoju prie issikrovimo Londono centre (kur nera kur stoveti) ,
  ivaziuok i koki Hamburga ar Paryziu,nes tu juk turi dar 30 minuciu laiko ( jie
  neisivaizduoja miestu dydzio ir transporto kamsciu), padaryk savaitini atstoju anglijos
  nacionalinio kelio nemokamose ”kisenese” ( kur nera nei wc, nei duso), padaryk savaitini
  kokioj pramoninej zonoj,kur velgi tos pacios problemos (nera wc ,duso,vandens) ir panasiu
  perliuku. Visos bedos ir problemos transporte didziaja dalimi susidaro tik del vadybininku
  neismanymo. Del vairuotoju kaltes (gerimo ir pan.) manyciau,kad ne daugiau kaip 10 proc.
  nesusipratimu is viso skaiciaus butu kiska tonka

 • Sara

  Vargšas Asa šoperiukas… Geriau eitum darbuotis į Pagėgių savivaldybės kokį deptartamentą.

 • ne i tema :)

  prie ko cia tas transportas? 😀 😀 😀

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Dar 9,5 mln. eurų dujų balionams daugiabučiuose keisti

Energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo numatoma „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais“ programai skirti  iš valstybės biudžeto dar 9,582 mln. eurų. Kaip ir praėjusiais metais, parama vienam daugiabučio namo butui sieks iki 726 eurų. Liko 1000 daugiabučių „Šiuo metu šalyje dar yra apie 1000 daugiabučių namų, kuriuose naudojami nesaugūs dujų balionai. Skirdama virš 9 mln. eurų paramą valstybė jau trečius metus iš eilės padeda daugiabučių namų gyventojams  atsisakyti dujų balionų naudojimo buityje ir pasirinkti saugesnį

Sinoptikai įspėja: savaitgalis vėl bus vėjuotas, su krituliais ir šals

Sausio 20 d., ketvirtadienį, Lietuvą pasieks šaltasis atmosferos frontas, kuris neš kritulių, daugiausia sniego. Gausiausiai prisnigs šalies vakaruose. Pietvakarių, vakarų, vakariniuose rajonuose šiaurės vakarų vėjas bus labai stiprus, gūsiai daug kur sieks 15-20 m/s, šalies vakaruose vietomis 22-24 m/s, pajūryje įsisiautės iki 26 m/s. Daug kur sniegą pustys, vietomis kils pūga. Aukščiausia temperatūra dienos pradžioje bus nuo 1 laipsnio šalčio kai kur rytiniuose rajonuose iki 3 laipsnių šilumos prie jūros. Nuo vidurdienio temperatūra ims kristi, plikledis formuosis daugelyje rajonų. Sausio

Mokytoja, palikusi ryškų pėdsaką Šilutės istorijoje

Sausio 15-ąją, Klaipėdos krašto dieną, tuo pačiu Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojos, direktorės, Šilutės Garbės pilietės, doc. dr. Romualdos Dobranskienės gimtadienio dieną (būtų sukakę 90 metų), Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta knyga „Mokytojos mitas“. Tai kolektyvinis darbas, sudarytas iš beveik trisdešimties žmonių prisiminimų. Gausus būrys šilutiškių, buvusių mokinių, kolegų, namiškių atėjo į biblioteką. Muzikinį foną kūrė Marijus Kučikas (pianinas) ir bardas Adas Nausėda, dainavo dukra Indrė ir anūkė Indrė Dirgėlaitė. R. Dobranskienės gyvenimo akimirkas skaidrėse atkūrė bibliotekininkė Dalia Pupšytė.

Ligonių kasos ragina klausti, o ne aklai mokėti už gydymą

Gyventojai klausia Ligonių kasų, kodėl, būdami apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, gydymo įstaigose kartais turi mokėti ar primokėti už gydymą, tyrimus ar procedūras. Neretai žmonės mano turintys mokėti už sveikatos priežiūros paslaugas, nes gydymo įstaigų pateikiama informacija apie mokėjimą už jas yra klaidinanti ar neaiški. Valstybinė ligonių kasa primena: kada už gydymą mokėti nereikia, kada tenka. Rūpimus klausimus Valstybinei ligonių kasai galima pateikti: el. paštu info@vlk.lt tel. (8 5) 232 2222 arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą: https://youtu.be/T9lMmMrw9DE  Apdraustiesiems – nemokamai Apdraustieji papildomai nemokėdami

Taip pat skaitykite