Dovanų – prelato Petro Vincento Stuko knyga „Melskis ir dirbk“

Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algirdas Balčytis džiaugiasi sausio pradžioje gauta dovana. 50 metų kunigystei pašventęs prelatas Petras Vincentas Stukas išleido knygą „Melskis ir dirbk“, kuri skirta apžvelgti 50 metų Kristaus vynuogyne. Elvyrai ir Algirdui Balčyčiams dovanojamoje knygoje garsus Švėkšnos krašto dvasininkas įrašė: „Medžiai palieka šaknis, o žmonės – prisiminimus“.

Knyga išleista 2015 metais. Ji turi du pavadinimus: „Ora et labora“, „Melskis ir dirbk“. 255-ąjį knygos puslapį puošia Švėkšnos bažnyčios šventoriaus nuotrauka ir tokie prelato Petro Vincento Stuko žodžiai: „Dėkoju Tau, Viešpatie, kad leidai man 51 metus darbuotis Tavo vynuogyne, ir likusį mano gyvenimą panaudok savo garbei, mano paties bei kitų sielų išganymui“.
Knygos pabaigoje – 11 prelatui įteiktų sveikinimų, padėkų: 70-mečio proga pasveikino LR Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, Seimo narys, susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis, rajono meras Arvydas Jakas, 50 metų kunigystės proga 2014 metais – premjeras Algirdas Butkevičius, Šilutės rajono meras Šarūnas Laužikas, 80-mečio proga – Seimo narys Artūras Skardžius, Sąjūdžio 25-mečio proga – rajono merė Daiva Žebelienė, 25-erių metų tarnystės Švėkšnos tikinčiųjų bendruomenei proga – meras Algirdas Balčytis, dvi padėkos – Švėkšnos seniūno Alfonso Šepučio, viena – iniciatyvinės grupės, kuri pasirūpino, kad Švėkšnoje būtų pastatytas paminklas Tautos aukų įamžinimui Lietuvos vardo tūkstantmečio proga.
Knyga iliustruota įvairiomis prelato gyvenimo, kunigystės, jį pažinojusių asmenų nuotraukomis. Knygos pradžioje – šilti Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ prisiminimai. Paminėta, kai Žemaičių krikšto 600 metų sukakties proga Švėkšnoje buvo surengtas trečiasis Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas, merkė lietus, parapijos klebonas P. V. Stukas gausybę susirinkusių procesijos dalyvių nuraminęs tokiais žodžiais: „Žemaičius Viešpats iš naujo krikštija savo maloniu lietumi…“ Tuomet ir kilusi mintis prašyti Šventojo Tėvo Benedikto XVI suteikti P. V. Stukui ne monsinjoro, bet prelato vardą.

Prelato vaikystė
Prelato vaikystė prabėgo Jaunučių kaime, Biržų rajone, augęs su dviem broliais ir dviem seserimis. Tėvai su vaikais kiekvieną sekmadienį išsiruošdavę į Vabalninko bažnyčią už 10 kilometrų nuo namų. Motina nuolat giedojusi giesmes, šeima melsdavosi ir namuose. Jau gimus būsimajam prelatui, šeima neteko vienos iš dukterų. Būdamas jauniausias šeimoje, jis išgirdo tokius motinos žodžius: „Aš melsiu Dievą, kad tu būtum kunigu, todėl melskis ir tu, kad Dievas mūsų maldą išklausytų“.
Tėvas dar iki šeimos sukūrimo buvo išvykęs į Ameriką, dirbo anglies kasykloje, 1923 metais sugrįžęs sukūrė šeimą, sulaukė vaikų, tačiau būdamas 57 metų mirė, kai P. V. Stukui tebuvo aštuoneri. Visi rūpesčiai teko motinai Emilijai. Prie visų ūkio darbų stodavo ir vaikai. Mokslų pradžia – už 4 kilometrų buvusi Diemedžių pradinė mokykla. Du kilometrus tekdavo eiti mišku. Į Vabalninko B. Sruogos vidurinę mokyklą teko eiti jau 10 kilometrų, tad motina nuomojo kambariuką, kur gyveno mokiniai ir juos prižiūrėjo šeimininkė. Į komjaunuolius nestojo, nors sulaukė pykčio, priekaištų. Baigęs vidurinę, penkerius metus padėjo motinai ūkyje. 1959 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Motina mirė 1962 metais, taip ir nesulaukusi sūnaus kunigystės pradžios.

Pagarba ir dėkingumas
Ši knyga išleista 500 egzempliorių tiražu. Pasklaidėme tik pradžią, o juk šioje knygoje daugybės žinomų žmonių atsiminimai, nuomonės apie prelatą P. V. Stuką, tad verta susirasti ir perskaityti. Vien ko vertas Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo neogotinėje bažnyčioje atliktų darbų sąrašas, kai parapijai vadovavo P. V. Stukas.
Yra ir reikšmingiausi Švėkšnos įvykiai: Laisvės paminklo atstatymas ir kt.
2008 metų lapkričio 22 d. į Švėkšnos bažnyčią skubėjo tikintieji – Švėkšnos klebonui P. V. Stukui, garbės kanauninkui, buvo įteiktas popiežiaus Benedikto XVI dekretas dėl garbės prelato vardo suteikimo. Yra išspausdinta ir prelato pamokslų. Mintimis apie garsųjį ir garbųjį prelatą knygoje dalinasi dabar Pagėgiuose gyvenanti buvusi gydytoja Teresė Šabasevičienė, Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis su žmona Severina, pedagogė, rajono Tarybos narė Sandra Tamašauskienė, žinomos švėkšniškės Albinos Bumblauskienės šeima, Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė, yra net gausybė Švėkšnos bažnyčios choro dalyvių atsiliepimų. Verta perskaityti šią knygą, kad suvoktumėme, šalia kokių žmonių gyvename, kokie jie yra iš tikrųjų, už ką jie nusipelno mūsų dėkingumo ir pagarbos.

„Pamario“ inf.
Laimos Putriuvienės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną – apie saugumą keliuose visiems eismo dalyviams

Rugsėjo 26 d., sekmadienį,  Lietuvoje jau dvyliktą kartą bus minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Jos tikslas – priminti visiems apie pagarbą vieni kitiems kelyje, pagalvoti, ar mes, kiekvienas iš mūsų, tinkamai elgiamės kelyje. Anot VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcijos) direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, svarbiausia – kiekvieno atsakomybė už save patį ir kitą žmogų. Todėl minėdami Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną primename, kad saugumas priklauso tik nuo mūsų pačių. Vienas neatsakingas poelgis – viršytas greitis, vairavimas apsvaigus, važiavimas neprisisegus

Martyno Pekarsko „Pilis“ – personalinė paroda Kintuose

Spalio 1 d. penktadienį, 17.00  val. „Kintai Arts“ rezidencijoje (Kintai, Kuršių g. 30) atidaroma Martyno Pekarsko personalinė kūrybos paroda “Pilis”. Šioje parodoje autorius pristato savo poros metų darbo Kintuose – studijoje miške – rezultatus. Tarp didelio formato eksponatų tapyba, muzikiniu metodu atlikti piešiniai, „ready-made“ artefaktai, tekstai. „Neišeik pro duris ir pažinsi pasaulį. Nedirsčiok pro langą ir išvysi kelius. Juo toliau nukaksi, juo mažiau žinosi. Tad išmintingas žmogus neina ir žino; nežiūri ir permato; neveikia ir nuveikia“. Laozi Parodos autorius:  – Aš

COVID-19: „Šilutės rajone situacija grėsminga“

Taip šiandien, rugsėjo 24-os rytą, sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus vedėja Roma Jovaišaitė. Kadangi praėjusios paros, rugsėjo 23 d., duomenis Statistikos departamentas skelbia po pusės dešimtos, R. Jovaišaitė paminėjo statistiką, sietiną su rugsėjo 22 d. situacija. 100 tūkst. gyventojų Lietuvoje tenka 550,7 susirgimo atvejo. Šilutės rajone šis skaičius siekia 1008,4 atvejo, tai penkta vieta Lietuvoje, prasčiau tik Rietavo, Telšių, Klaipėdos miesto ir Palangos savivaldybių teritorijose. Užtat Raseinių rajone šis skaičius tėra 137,2… Lietuvoje per savaitę iš atliktų tyrimų

Meras praskleidė Savivaldybės detektyvo uždangą

Šilutės r. savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio rugsėjo 17 d. potvarkiu buvo sudaryta tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija. Ir po pirmojo komisijos narių susirinkimo niekas nieko neaiškino. Pirmininkė dėl nedarbingumo nedalyvavo, kiti keturi nariai informacijos siūlė kreiptis vis į savo kolegas… Tai ir beliko pavadinti itin slaptu detektyvu Šilutės rajono savivaldybėje. Tuomet rašėme: 2021 m. rugsėjo 17 d. mero Vytauto Laurinaičio potvarkiu sudaryta Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija. Kieno ir kokį nusižengimą tirs ši komisija? Paslaptis! Daugiau išsiaiškinti nieko nepavyko…   Visas ankstesnis straipsnis

Taip pat skaitykite