Diskusija dėl muziejaus likimo virto… direktorės teismu

Birželio pabaigoje Šilutės r. savivaldybės taryba patvirtino naujus Šilutės H. Šojaus muziejaus veiklos nuostatus. Nuspręsta, kad Macikuose, garsaus rašytojo, dramaturgo Hermano Zudermano tėvų namuose, nebeliktų dešimtmečius veikusios H. Zudermanui skirtos ekspozicijos, tik iškaba. Kultūros ir istorijos žinovai tai pavadino H. Zudermano muziejaus uždarymu, kilo diskusijų.

Padiskutuoti apie įvairių vertinimų sulauksią situaciją ir vadinamąjį H. Zudermano muziejaus uždarymą Savivaldybėje susirinko žmonės, kurių veikla susijusi su vietos politika, muziejumi, kultūra.

Padiskutuoti apie įvairių vertinimų sulauksią situaciją ir vadinamąjį H. Zudermano muziejaus uždarymą Savivaldybėje susirinko žmonės, kurių veikla susijusi su vietos politika, muziejumi, kultūra.

Diskusija po sprendimo
Jokia naujiena, kai politikai priima sprendimą, neįsigilinę į jo esmę (gal ne visi Tarybos nariai bus beperskaitę pakeistus Šilutės H. Šojaus muziejaus veiklos nuostatus?), po to akylesni veikėjai pastebi pasikeitimus ir sukelia diskusiją. Taip ir atsitiko su H. Zudermano ekspozicijos Macikuose likimu.
Pasipiktinimo aidai dėl muziejaus uždarymo bangomis nuvilnijo per Lietuvą. Atsikvošėjo ir keli rajono Tarybos opozicijos nariai, nepraleidę progos pasirodyti kultūros gynėjais. Pasiūlyta sprendimą keisti, diskutuoti, analizuoti… Kyla klausimas, ar priimant kiekvieną sprendimą neprivalu to daryti?
Tarybos Socialinių reikalų komitetas net sumojo organizuoti išvyką ir apžiūrėti H. Zudermano ekspoziciją Macikų kaime. Puiku, gal kas iš politikų bent kilus nepasitenkinimo bangai pagaliau pamatys, už ką balsavo, kam pritarė ir kas tuose Macikuose yra.
Įdomi, kiek Tarybos narių iš esamų 25 yra lankęsi tame muziejuje?

Macikuose
Liepos 15 d. iš ryto į Macikus su Šilutės H. Šojaus muziejaus direktore Roza Šikšniene nuvyko ir H. Zudermanui skirtą ekspoziciją apžiūrėjo Seimo narys Artūras Skardžius. Nedideliame kambaryje yra šį kūrėją menančių eksponatų, išsaugotos senos durys, lankytojų knyga – stora ir su gausybe įrašų. Jie čia saugomi nuo 1989 metų. Dar vienas kambarys yra tuščias, ši vieta buvo skirta H. Zudermano klubui, tačiau klubas nebeveikia.
Ant namo išorinės sienos kabo H. Zudermano bareljefinė lenta. Daugiabučio namo kiemas grįstas akmenimis. R. Šikšnienė pasakojo, kad H. Zudermanas – neturtingos šeimos vaikas, tad dabar jo ekspoziciją perkelti į H. Šojaus dvarą moraliniu požiūriu vargu ar tiktų.

Originalios durys
R. Šikšnienė aiškino, kad Macikuose viena moteris už 150 eurų atlygį per mėnesį (pusė etato), atveria duris lankytojams, panorusiems apžiūrėti H. Zudermanui skirtą ekspoziciją ir atokiau išlikusį čionykščio kalėjimo karcerį.
Seimo narys A. Skardžius pageidavo susitikti su rajono vadovais, Tarybos nariais, kitais kultūros darbuotojais ir išgirsti jų argumentus, pasitarti, koks sprendimas būtų geriausias. Savivaldybėje susirinko rajono meras Vytautas Laurinaitis, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis, Tarybos narys Steponas Kazlauskas, Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė, atėjo šio skyriaus, F. Bajoraičio bibliotekos bei H. Šojaus muziejaus darbuotojų.
Muziejininkė Roma Šukienė, S. Kazlauskas kalbėjo, kad Macikuose nėra tinkamos vietos šiai ekspozicijai, ji galėtų rastis Šilutės H. Šojaus muziejuje. Apie tai ne kartą esą diskutuota ir po sprendimo priėmimo, ši nuostata ir išlikusi. Tokia esanti ir Muziejaus tarybos nuomonė. Šiai tarybai vadovauja Savivaldybės tarybos narys Jonas Jatautas.
„Ekspozicija neatitinka jokių kriterijų“, – tokia galutinė išvada, nes originalios ten likusios tik durys.


A. Skardžius sakė nesikišąs į rajono valdžios sprendimus, tačiau sulaukęs prašymų pasidomėti, įsigilinti į situaciją, gal vertėtų išsaugoti su H. Zudermano gyvenimu sietiną ekspoziciją ten, kur kūrėjas gimė ir augo. Seimo narys pagyrė R. Šikšnienę už patriotiškumą, surinkus ekspoziciją, ją saugant, nors sąlygos Macikuose tam tėra prastos, skurdžios ir nesaugios.
S. Kazlauskas informavo, kad muziejaus taryba jau antrą kartą per savaitę buvo susirinkusi į posėdį ir nuomonės nekeičia. R. Šukienė priminė išvakarėse muziejaus tarybos priimtas nuostatas, kad tinkamų sąlygų H. Zudermano ekspozicijai Macikuose laikyti nėra, ta aplinka, kurioje laikomi eksponatai, neatitinka muziejams keliamų reikalavimų, ekspozicija nesutvarkyta ir negali toliau tokia būti. Šilutės H. Šojaus muziejaus strategijoje nėra numatyta, ką planuojama daryti. Muziejaus taryba pritaria visuomenės diskusijai šia tema, diskusiją skatins ir ją palaikys. Į lietuvių kalbą tėra išverstos tik keturios H. Zudermano knygos.
Tad laikomasi pirminės nuomonės: H. Zudermano ekspoziciją perkelti į Šilutės H. Šojaus dvarą, o Macikuose liktų tik iškaba.

Kaltųjų paieškos
Anot S. Kazlausko, vargu ar daugelis Seimo narių žino, kad yra toks muziejus Macikuose… Tačiau A. Skardžiaus pagyrų žodžiai, skirti Šilutės H. Šojaus muziejaus direktorei R. Šikšnienei, netrukus įplieskė kaltinimų virtinę muziejaus vadovei. S. Kazlauskas priminė, kad R. Šikšnienė muziejaus direktore dirbanti per 20 metų, o kas padaryta? Šit F. Bajoraičio viešoji biblioteka kasmet rengia projektus, į rajoną pritraukė šimtus tūkstančių. O muziejus ką? „Tai kur, direktore, jūs buvote? Kodėl projektų neruošėte, lėšų negavote?“ – klausė S. Kazlauskas.
Meras V. Laurinaitis įsiterpė, kad Seimo narys yra blogai informuotas. „Šitokios situacijos nebūtų buvę, jeigu būtų normaliai dirbęs muziejus, normaliai dirbusi vadovė. Vadovė visiškai nieko nedarė dėl muziejaus, pateikė visiškai klaidingą informaciją Tarybos nariams ir man, vieną kartą patalpas nurodo vienokio ploto, kitą kartą – kitokio… Tenka Savivaldybei ieškoti. Macikuose lankytojų nebuvo nei pavasarį, nei vėliau, tik birželį atsirado… Mes manome, kad taip negali tęstis, nes vadovė nepajėgi administruoti muziejaus, jo filialų, kurių yra ne vienas. Muziejaus tarybos, mano nuomone, mes sukūrėme tokią situaciją. Pakeitus muziejaus veiklos nuostatus, muziejus tik atsisakė vykdyti veiklą Macikuose, kur yra Hermano Zudermano ekspozicija viename kambarėlyje. Kadangi tam dabar parodytas didelis dėmesys, kurio mes pasigedome daugelį metų, – niekam tai nebuvo įdomu, nerūpėjo nei Lietuvos rašytojų sąjungai, nei akademinei bendruomenei, nei kitoms organizacijoms, įstaigoms – rugsėjį rengsime diskusiją, kviesime visus padiskutuoti. Vis dėlto patalpa, kurią tik atrakina ir užrakina, nėra muziejus. Ir profesorius Domas Kaunas skambino, turi pasiūlymų. Sėskime visi prie stalo ir diskutuokime, kokia turėtų būti su Hermanu Zudermanu susijusio muziejaus vizija. Gal šio rašytojo, dramaturgo atminimą galėtų puoselėti biblioteka, nebūtinai muziejus? Liūdna, tačiau dėmesio sulaukėme tik dabar: ir eksponatų siūlo, ir finansavimą…“ – kalbėjo meras V. Laurinaitis.

Jokio muziejaus nenaikina
A. Skardžius pritarė, kad reikia padiskutuoti, nes mažokai žinoma apie H. Zudermano ekspoziciją, šio kūrėjo atminimo įamžinimą. „Sakoma, kad reikia devynis kartus pamatuoti, o po to kirpti…“ – šyptelėjo Seimo narys, nes negalima paneigti fakto, kad diskutuoti sumota jau priėmus sprendimą. Nuomonės nesutapo net Savivaldybės taryboje: opozicijoje esantis Jonas Jatautas, kuris vadovauja muziejaus tarybai, pritarė priimtam sprendimui ir dabar jį palaiko, o kiti bendražygiai siūlo sprendimą atšaukti.
Meras dar kartą patikslino: niekas jokio muziejaus nenaikina, tik Šilutės H. Šojaus muziejus nevykdys veiklos Macikuose, kur yra H. Zudermano ekspozicija.
S. Kazlauskas atkreipė dėmesį, kad tas namas Macikuose, kur kambarėlyje laikoma kūrėjui skirta ekspozicija, jo aplinka su pašiūrėmis, malkinėmis atrodo gūdžiai, gyventojai pasakoję, kad čia jokių lankytojų nebūna…
„Direktore, reikia veiklos ir darnos muziejaus kolektyve…“ – kalbėjo S. Kazlauskas ir apie žinomus R. Šikšnienės nesutarimus su savo kolektyvo darbuotojais, pasidžiaugęs J. Jatauto argumentuota, bešališka nuomone, kuri verta dėmesio ir pagarbos.
V. Pozingis priminė, kad pernai, svarstant muziejaus ir direktorės veiklos ataskaitas, buvo iškilęs klausimas: „Ką veikia muziejus?“ Kas padaryta, kas planuojama šiems metams? 2016 metais dėl H. Zudermano muziejaus ateities nieko nenumatyta… Kelis mėnesius laukta muziejaus vadovės R. Šikšnienės atsakymo. Anot V. Pozingio, yra muziejus, darbuotojai, yra direktorė, mokami atlyginimai už darbą, tad reikia dirbti, ruošti ir teikti projektus, gauti lėšų veiklai, kitoms reikmėms. Vyrauja nuomonė, kad muziejui reikia naujo vadovo. Meras įsiterpė, kad vadovas buria kolektyvą, planuoja darbus, veiklos strategiją, tai turi apimti ir muziejų, ir jo filialus.

Pokyčiai Šilutės muziejuje
Šilutės muziejus, veikęs senajame pastate, dabar įsikūrė Hugo Šojaus dvaro pastatuose. Pasikeitė ne tik muziejaus vieta, keičiasi ir situacija: muziejus gausiau lankomas, čia vyksta daug miesto, organizacijų, Savivaldybės renginių, registruojamos santuokos, vyksta minėjimai, konferencijos, atidaroma parodų ir t. t. Muziejus tapo traukos centru.
Tiesa, muziejaus eksponatams trūksta baldų, o jiems įsigyti stinga pinigų. Abejonių kelia ir daug darbuotojams skirtų darbo kabinetų. Keista, kad ūkinis statinys šalia buvusio Šilutės muziejaus pilnas eksponatų, kurių į naująjį muziejų su keliais rekonstruotais pastatais nebesutalpina…
Nuo 1990 metų muziejuje dirbanti Roza Šikšnienė Seimo nariui sakė rugsėjį paliekanti muziejaus vadovės postą ir išeis į užtarnautą poilsį. Spaudimo išeiti iš darbo sulauksi šių metų pradžioje. Kai sausį nesutiko išeiti iš darbo, prasidėję nemalonumai… „Muziejuje viskas restauruota, sutvarkyta. Žmonės jūs ar ne žmonės?..“ – tepasakė R. Šikšnienė, imdama į ranką stiklinę vandens.

Ataskaitoms pritarė
„Pamario“ skaitytojams priminsime, kad Savivaldybės taryba kiekvienų metų pradžioje gauna kultūros, švietimo, socialinių paslaugų įstaigų ir vadovų praėjusių metų veiklos ataskaitas, kurioms gali pritari arba nepritarti. Galima blogai dirbančiam vadovui skirti nuobaudą arba jį atleisti iš darbo.
R. Šikšnienė nėra bausta, politikai kasmet pritardavo jos ir muziejaus veiklos ataskaitoms.
Antra, sprendimą, kuriuo pakeitė muziejaus veiklos nuostatus, Taryba patvirtino nediskutavusi, neįsigilinusi. Tad priekaištaujant R. Šikšnienei už neva blogą darbą, vertėtų susimąstyti ir apie savo darbų naudą bei žalą.
Istorijos pabaiga: R.Šikšnienė gavo jai adresuotą mero V. Laurinaičio raštą, kad rugsėjo 19 d. bus atleista iš H. Šojaus muziejaus direktorės pareigų „darbdavio iniciatyva, atsiradus svarbioms aplinkybėms, susijusioms su Jūsų kvalifikacija“. Bus išmokėta 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinė kompensacija…

Stasė SKUTULIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Spurgų istorija: kaip jos atsirado ir kuo ypatingos lietuviškosios

spurgų istorija

Spurgų istorija, anot prekybos tinklo „Maxima“ atstovų, prasidėjo Europoje. O prie šio deserto raidos prisidėjo ir Lietuva. Kokia ta spurgų istorija, jų įvairove ir populiarumo visame pasaulyje priežastis?  Spurgos tapo mūsų kultūros dalimi  Įvairios formos, skirtingi užpildai ir skonio receptorius suvilgantys pabarstukai. Šios spurgų detalės patenkina daugelio klientų norus ir prisideda prie spartėjančio šio deserto populiarumo Lietuvoje, pastebi „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė. „Spurgos parduotuvių lentynose iki pat šiol patraukia žmonių dėmesį. Didžiausią susidomėjimo šiuo desertu proveržį

Šilutės narkotikų prekeivis kvaišalus slėpė miškuose

narkotikų prekeivis

Šilutės narkotikų prekeivis, kurį sulaikė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, Klaipėdos rajone, miške, slėpė ir laikė didelį kiekį, kaip įtariama narkotinių (psichotropinių) medžiagų. 28-erių Šilutės miesto gyventojas buvo ypač atsargus – didelius kvaišalų kiekius slėpė miškuose įrengtose slėptuvėse. Pareigūnai slėptuvėse rado ir paėmė apie 0,5 kg, kaip įtariama, narkotinių (psichotropinių) medžiagų –  kokaino ir „Ecstasy“ tablečių. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje, atliekant pirminius veiksmus, nedelsiant buvo atliktos kratos įtariamojo namuose. Kratos metu pareigūnai vyro namuose

Ką reikia žinoti žvejojant saugomose teritorijose?

žvejyba saugomose teritorijose

Žvejyba saugomose teritorijose. Aplinkos ministerija dažnai sulaukia klausimų, ar galima žvejoti ir plaukioti ornitologiniuose, ichtiologiniuose draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose. Primename, kad ornitologiniuose draustiniuose, siekiant apsaugoti paukščius, draudžiama plaukioti tiek savaeigėmis, tiek nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Tik tuo atveju, jei ornitologiniame draustinyje esantis vandens telkinys yra išnuomotas mėgėjų žvejybai organizuoti, žuvų įveisimo ir mėgėjų žvejybos tikslais leidžiama plaukioti nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 1d. Vienos populiariausių saugomose teritorijose esančių žvejybos vietų yra Nemuno deltos regioniniame

Skvernelis pasiūlė, Balčytis jau pasirinko, Vytautas Laurinaitis svarsto

Išsiskyrus buvusio premjero nepartinio Sauliaus Skvernelio ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungai vadovaujančio Ramūno Karbauskio keliams, keliolikai Seimo narių susibūrus į frakciją „Vardan Lietuvos“, netrukus pasklido dar viena naujiena. S. Skvernelis ir jo bendraminčiai šioje frakcijoje kuria Demokratų partiją „Vardan Lietuvos“ ir kviečia jungtis visus norinčius. Apie tai jau rašėme. Šilutės krašte tiesiogiai į Seimą išrinktas Zigmantas Balčytis jau pasirinko: Seime perėjo į frakciją „Vardan Lietuvos“, padidinęs jos narių skaičių iki 14, nuskriaudęs Lietuvos regionų frakciją, kuri Seime beturės 8 narius.

Taip pat skaitykite