Be šeimos ir laimingos vaikystės

Šilutės rajone 253 socialinės rizikos šeimos turi 525 vaikus. Pernai iš šio sąrašo buvo išbrauktos 38 šeimos, bet įrašytos 37 kitos. Praėjusiais metais iš 16 šeimų teko paimti 28 tinkamai neprižiūrimus vaikus. Ryškėja nauja problema – net 8 vaikai buvo paimti iš globėjų šeimų. Be to, gimdo ir nepilnametės, net 4 iš jų su vaikais įkurdintos Saugų vaikų globos namuose.

Saugų vaikų globos namų teritoriją juosia aukšta metalinė brangiai kainavusi tvora, šiame didžiuliame pastate gyvena ir jau mamytėmis tapusios keturios nepilnametės, dvi iš jų vaikučių susilaukė globojamos šioje įstaigoje.
Autorės nuotr.

Situacija tik blogėja
Tokią išvadą daro Šilutės r. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Indra Pranaitienė ir liūdnai patikslina: „Dirbu jau su trečia karta…“ Anot jos, dabar globojamos socialinės rizikos šeimos (retai – sutuoktiniai, dažniau – sugyventiniai, – autorės past.) irgi augo be tėvų, kurie buvo prasigėrę, nesugebėjo auginti vaikų, o ir jų tėvai (pirmoji karta) taip pat skendo alkoholyje.
Tiesa, dabartinė socialinės rizikos šeimų karta vaikų netenka ne vien dėl girtavimo, bet ir dėl nesugebėjimo net minimaliai jais pasirūpinti. Net nuostabą kelia tai, kad šias socialinės rizikos šeimas dažnai sudaro būtent asocialių šeimų vaikai ir užauginti vaikų globos namuose. Jie kažkaip gyvenime susitinka, kartu apsigyvena, retai susituokia, dažniau gimdo nesantuokinius vaikus. 2013 m. Vaiko teisių apsaugos skyriaus iniciatyva iš vienos šeimos buvo paimta 10 vaikų, pernai iš kitos – 7. Dažnai tokios šeimos turi daug vaikų: yra atimta po 8, 6, 5. Vidutiniškai vienoje probleminėje šeimoje yra 3 vaikai.
Šių vaikų gyvenimas susiklosto įvairiai ir ne visada šie broliai ir seserys gyvena po tuo pačiu stogu. Štai viena nepilnametė, gyvendama valdiškoje globos įstaigoje, susilaukė mažylio, jos brolis įvaikintas Italijoje, kitas sveikatos problemų turintis brolis turi globėją mieste, o dar vieną vaikelį augina motina. Žinoma, tokią moterį tiksliau būtų vadinti gimdytoja… I. Pranaitienė sutinka, kad be tėvų globos likę vienos šeimos vaikai gal ir norėtų gyventi po tuo pačiu stogu, tačiau ne visi – kartais tokių ryšių jie visai netrokšta.
Šilutės rajone iš tėvų paimti vaikai įkurdinami Saugų vaikų globos namuose, kur jie gyvena šeimynomis. Mažesni pripranta lengviau, o štai paaugliai priešinasi kaip įmanydami: bėga iš įstaigos, valkatauja, nesimoko. Paaugliui gerokai sunkiau įveikti patiriamą stresą, susitaikyti su mintimi, kad nebėra tėvų, teks gyventi dideliame būryje panašaus likimo vaikų, dideliame valdiškame name be savo kampelio, kur galėtumei vienas pasėdėti, gal net paverkti kitiems nematant. Pripratę prie nešvaros, nesiprausimo, jie nesupranta, kad turi būti kitaip: nešvarius drabužius reikia skalbti, lyginti, pavalgius – išsiplauti lėkštę, nušluostyti stalą, valyti dulkes, tvarkyti spintoje rūbus, išsidžiovinti batus… Iki paauglystės jie su tuo nebuvo susidūrę.
Dažniausiai šių vaikų tėvai būna prasigėrę, moterys alkoholikėmis tampa greičiau negu vyrai, tačiau jeigu tokia moteris miršta, alkoholikai jų vyrai (sugyventiniai) visiškai nesusitvarko – iš jų vaikus paima labai greitai.
Žinoma, yra išimčių: ir vaikų globos namų vaikai mokosi gimnazijoje, lanko Šilutės meno mokyklą, sportuoja, įstoja į aukštąsias mokyklas. Deja, tai labai retos išimtys.
Vaikui reikia šeimos
Vaiko teisių apsaugos specialistai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, kurie rūpinasi būtent socialinės rizikos šeimomis, Lietuvoje globoja per 10 tūkst. šeimų. Kasmet iš tokių šeimų paimama 2000 vaikų. Beveik 4000 vaikų įkurdinti globos namuose. Šie duomenys nuolat kinta.
Praėjusį gruodį Šilutės rajone nuolatinio dėmesio reikėjo 253 šeimose augantiems 525 vaikams. I. Pranaitienė pastebi, kad tėvų girtavimą papildo nauja aplinkybė – visiškas nesugebėjimas rūpintis vaiku, todėl pernai iš šeimų buvo paimti 28 vaikai, 2013 metais – 30. Pirmiausia ieškoma giminių, artimųjų, kaimynų, kurie imtųsi savo šeimose globoti šiuos vaikus. Tačiau 72 vaikus įkurdinus Saugų vaikų globos namuose, galima daryti išvadą: jų giminių ar artimųjų nerasta, todėl šiems vaikams namais tapo didelis valdiškas statinys Saugose – vaikų globos namai. Juose gyvena iki 18 metų. 4 kūdikiai, turėję labai didelių sveikatos problemų ir reikalavę nuolatinės medikų priežiūros, iš Šilutės rajono išvežti gyventi į Klaipėdos kūdikių namus, kur globojami iki 7 metų. Dar 9 gyvena Klaipėdos „Ryto“ vaikų globos namuose, į kuriuos pateko, nes trūko vietos Saugose, jie ten ir tebėra.
Šeima, globojanti vaiką, iš valstybės gauna per mėnesį 520 Lt, vaikų globos namuose vienam vaikui tenka per 2000 Lt, šeimynoje – 1040 Lt. Šilutės rajone yra viena Onutės Jogienės šeimyna su 14 vaikų. Tik viena.
124 vaikus Šilutės rajone globoja šeimos: 91 vaiką – giminaičiai, 33 – svetimi žmonės.
Šių metų pradžios duomenimis, rajone buvo globojami 228 vaikai. Sumažėjo vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), tačiau trečius metus iš eilės daugėja vaikų, netekusių tėvų globos, kurie patenka į vaikų globos įstaigas, o ne į šeimas ar šeimynas. Galbūt įtakos turi ir menka valstybės parama vaiko globėjui. Vaikų globos (rūpybos) nustatymą lemia vis ta pati pagrindinė priežastis – tėvų nusišalinimas nuo vaikų auginimo, išlaikymo, priežiūros, jų girtavimas. Praėjusiais metais vaiko globa (rūpyba) baigėsi 45 vaikams, iš šio skaičiaus 5 sugrįžo į biologinę šeimą, 32 tapo pilnamečiais, 8 buvo įvaikinti. Pasirodo, daugiausia pilnamečiais tapo iš užaugintų vaikų globos namuose. Tik 5 galėjo sugrįžti į šeimą, o 2013 metais tokių buvo net 20, 2012 metais – 29. Išvada: pasitaiso labai nedaug šeimų.
Lietuviai pageidauja įsivaikinti nebent vieną vaiką iki trejų metukų amžiaus, norima mergaitės, visiškai sveikos… „Vaikui reikia šeimos, savo tikrų namų, ne didžiulio valdiško pastato su keliomis dešimtimis be tėvų likusių vaikų, todėl vaikų globos namai Lietuvoje ateities neturi“, – sakė I. Pranaitienė.
O jeigu?
Kai savivaldybėms buvo perduota skirstyti pašalpas, kiekviena sutaupė milijonus litų. Kodėl nepabandžius pertvarkyti vaikų globos namų? Tarkime, tokie namai per metus iš biudžeto gauna 1,8 milijono Lt, tad vienam vaikui per metus tenka 25 tūkst. Lt, per mėnesį – 2000 Lt. Tarkim, šeimos imtų globoti vaikus iš globos namų, kiekvienas į globėjų namus ateitų su metiniu 25 tūkst. litų kraičiu. Gal kas ir ryžtųsi globėjo pareigoms? Juk vaikų globos namuose dirba keliasdešimt darbuotojų, atlyginimams su mokesčiais tenka 68 proc. metinio įstaigos biudžeto.
Žinoma, galėtų būti toks eksperimentas, tačiau nekyla abejonių, kad tam labai priešintųsi vaikų globos įstaigų darbuotojai. Juk darbo vieta su alga svarbiau negu be tėvų likusio vaiko geresnis gyvenimas.
…Dvi nepilnametės Saugų vaikų globos namuose susilaukė vaikelių. Dar dvi čia atvyko gyventi jau turėdamos po vaikelį. Koks šių nepilnamečių ir jų vaikučių būsimas gyvenimas? Kai joms sukaks po 18 metų, iš Saugų vaikų globos namų teks išvykti ir gyventi savarankiškai…
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vertindama Viešvilės vaikų globos namuose (Jurbarko r.) galimą vaikų seksualinio išnaudojimo skandalą, pareiškė, kad vaikų globos įstaigų kontrolė yra apgailėtina, iš sovietmečio paveldėtą vaikų globos sistemą reikia naikinti, nesugebame nei bandyti ją pertvarkyti, nei galutinai reformuoti. Prezidentė akcentavo nevienodą valstybės paramą vaikui, globojamam įstaigoje, šeimoje ar šeimynoje.

Stasė SKUTULIENĖ

15 komentarai

 • Jo

  Baisus vaizdzialis. O juk jiems alkoholikams ir netikšoms dar visokias pašalpas moka, dar maisto duoda paketus, dar tiems vaikų namams vis kiša labdarą. Varge mano, kam tie vaikai suluošinti berūpi.

 • Ar girdėjot

  Saugų vaikų globos namuose nepilnametės gimdo, o Švekšnos įstaigoj vešėjo prostitucija ir sąvadavimas. Ką tik išgirdau, kad sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, jog Švekšnos
  spc. ugdymo centre vaikus nuodijo psicho vaistais, baisiom dozėm. Čia gi kriminalas, o Šilutės politikierių taryba, kuri baigia savo kadenciją, pritarė to Švėkšnos centro direktorės praėjusių metų veiklos ataskaitai. Kam jie pritarė, ar patys suvokia. Taip, nes balsavo, kai artėjo rinkimai. Paskelbkite pavardes tų, kurie buvo sąžiningi ir nepritarė tokiai Švekšnos centro direktorės ataskaitai, tokiai veiklai su prostitucija ir vaikų nuodijimu vaistais. Paskelbkite, kas tie, kurie pritarė. Baisu.

 • Kiek žinau

  Kiek prisimenu, viena tarybos narė paprašė iš visų švietimo įstaigų sąrašo, už kurį reikėjo balsuoti, išimti Švėkšnos tą įstaigą ir už jos vadovės ataskaitą balsuoti atskirai. Meras, dar keli nesutiko, tai balsavo už visų švietimo įstaigų sąrašą vienu metu. Žodžiu, Švėkšnos prostitucijai ir kitų puikiai dirbančių įstaigų nuopelnai buvo sulyginti – dauguma tarybos balsavo, kad jų veiklai pritaria, mažai – nepritarė. Jie balsavo vasarį, galima pasižiūrėti balsavimo rezultatus.

 • Realistas

  Iseitu dirbi moki mokesčius ir išlaikai šituos lodarius ir jų vaikus, o tie vaikai auga baisiai, nei tėvai, nei tie globos namai nieko gero jiems neduoda. As už tai, kad nel;iktų tokių globos namų su didele darbuotojų armija, o pingai tektų tik vaikams ir geriems žmonėms, kurie tuos vaikus augintų žmoniškai. Gi gana šito bardako. teisi prezidentė.

 • Gėda

  Buvau ketvirtadienį posėdyje savivaldybėje. tai Saugų vaikų globos namų direktorius Judeikis atsistojęs parypavo, kad… šiais metais skirta mažai pinigų. Apie vaikus – nė žodžio. Juk jam nerūpi. neseniai dalyvavo ir gėdingai pasirodė savivaldos rinkimuose, dar mokytojauja Vilkyčių mokyklojue, dar atliekamu laiku direktoriauja Saugų v. globos namuose. Kur žiūri valdžia, kai šita barbė devyndarbė nelabai dirba direktoriaus darba.

 • Būtinai

  Pritariu paskelbti politikus, kurie užstojo Švėkšnos centro direktorę Navickienę, kuri net akių neparodė savivaldybėje, tik pametė tą ataskaitą.

 • Norit - prašau

  2013-2014 metais Švėkšnos centre klestėjo prostitucija ir sąvadavimas. Direktorės Navickienės 2013 metų vaiklos ataskaitai rajono Taryba pritarė be priekaištų, tačiau ir išaiškėjus prostitucijai, šį vasarį šios įstaigos vadovės 2014 m. veiklos ataskaitai pritarė šie Tarybos nariai: Balčytis, Bružas, Kainovaitis, Gečas, Jakas, Kazlauskas, Laurinaitis, Pavilonis, Vanagas, Žebelienė (šituos vėl išrinkote į Tarybą!) ir Kubaitis, Purlys, Soščeka, Sauspreškis, Vytuvis (jų į Tarybą neišrinkote, nors jie to siekė). Štai kieno balsai nulėmė, kad buvo pritarta baisiai dirbusios ir už įstaigos veiklą atsakingos direktorės ataskaitai. Informuoju, kad balsuojant susilaikė: Pozingis ir Pundžius (juos vėl išrinkote į Tarybą) ir Čeponis, Bubilienė, Bumblauskienė, Kleinaitė, Laužikas, Tunaitis, Vitkauskas (jų į tarybą neišrinkote) ir Skutulienė (vienintelė iš 27 Tarybos narių nedalyvavusi rinkimuose). Iš viso 10 tarybos narių pasielgė sąžiningai ir nebalsavo, o 15 paminėtųjų balsavo ir pritarė… prostitucijai Švėkšnoje. Mat tai vyko prieš rinkimus. O toje įstaigoje dirba gal 90 darbuotojų. Jų balsai svarbūs, o nepilnametės prostitutės juk nebalsuoja.

 • Pagaliau

  Tai va ką vėl išsirinkome valdyti rajona. Esame mulkiai.

 • O kodėl?

  Dabar ir pavardes sužinojome, o kodėl spauda jų nepaskelbė tada, po to posėdžio. Juk visą Lietuvą pašiurpino prostitucija Švėkšnoje, juk savivaldybė buvo šios įstaigos steigėja, nieko nežiūrėjo, nieko nekontroliavo, o galiausiai dar išrinktieji (nafik) balsuoja ir pritaria tam, kas ten vyko. Visai pabaisos. Būsiu apsišovęs balsuodamas. gaila. kad vėlai sužinau, kas ten ir kaip mūsų valdžioje balsuoja. Blogai ir aš pabalsavau. jei panaikintų rinkimu rezultatus, balsuočiau visai kitaip. O ar toji Švekšnos centro direktore yra “tvarkiečių” partijoje?

  • europietis

   Tau rūpi?Įsijunk tiesiogines transliacijas iš posėdžių internetu, ir matysi, žinosi, suprasi – be spaudos. Kai dauguma rinkėjų varnas gaudo, valdžia verda savo šleikštųjų mutinį… Taip 25 metus. Ketvirtį amžiaus. Užaugo nauja karta, bet ir jai – dzin. Arba-po mūšio kardais pamosuoti. Bestuburių visuomenė, kinkų drebintojų kraštas. Šilutė.Apgailėtina.

 • Pesimistas

  nesiardykit niekas nesikeis. Tie vaikai nurašyti ir žmonių ir dievo. Jie kaip rakštis. Todėl ir vaikų nepilnametės prisigimdo, ir prostitutėmis tampa. Girdejau, kad už laytinius santykius su nepilanamete numatyta kalėjimo. O tai kodėl čia rajone nieko nepasodina?

 • Pesimistui

  Tai ir klausk Navickienės, Judeikio, mero, vicemero, Tarybos narių tų, prokuroro, policijos vado ir Vaikų teisių sergėtojų Vilniuje, Šilutėje. Klausk jų, o ne pliurpk čia kaip įkirptas.

 • Isvada

  Kur auklių šimtas, ten vaikas be galvos. O kur biurokratizmo liūnas ir svarbu gauti algą, ten vaikai – tik priemonė atlyginimą gauti. Čia gi niekas niekam nerūpi – stumdo kaltę vieni kitiems. Nors vaizdas ir reėzultatai apgailėtini, nuo to algos nemažėjo. tai kam rūpintis, kam ką keisti? nebent už tai dar p[o papildmą tūkstantį litų prie algos pridėtų, bet būtų per mažai. Vargu ar kas šitrą voratinklį sutraukys. nematau tokios jėgos.

 • 223384

  Jus pasiziurekit i saugu vaiku globos namu dvara kiek cia sukista europiniu pinigu, kiek cia važa visi dovanu, aukoja pinigu, drabuziu, maisto. Kai kam cia gerai, bet ne vaikams.

 • vietine

  Visai kaifas. ateini į darbą, pageri kavos, skaniai pavalgai pigiai ar veltui peitus, nes vaikai nuo ryto tai daržely, tai mokyklose, tai kur kitur. Dvaras tuscias iki pavakariu,. o tada jau išeinu namo. Kai vaikai sugrįžta, kiti parvaziuoja tik savaitgali, tai per šventes. Nuolat cia visai nedaug vaiku,. gaunu alga namų pasonėje ir man gerai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną – apie saugumą keliuose visiems eismo dalyviams

Rugsėjo 26 d., sekmadienį,  Lietuvoje jau dvyliktą kartą bus minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Jos tikslas – priminti visiems apie pagarbą vieni kitiems kelyje, pagalvoti, ar mes, kiekvienas iš mūsų, tinkamai elgiamės kelyje. Anot VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcijos) direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, svarbiausia – kiekvieno atsakomybė už save patį ir kitą žmogų. Todėl minėdami Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną primename, kad saugumas priklauso tik nuo mūsų pačių. Vienas neatsakingas poelgis – viršytas greitis, vairavimas apsvaigus, važiavimas neprisisegus

Martyno Pekarsko „Pilis“ – personalinė paroda Kintuose

Spalio 1 d. penktadienį, 17.00  val. „Kintai Arts“ rezidencijoje (Kintai, Kuršių g. 30) atidaroma Martyno Pekarsko personalinė kūrybos paroda “Pilis”. Šioje parodoje autorius pristato savo poros metų darbo Kintuose – studijoje miške – rezultatus. Tarp didelio formato eksponatų tapyba, muzikiniu metodu atlikti piešiniai, „ready-made“ artefaktai, tekstai. „Neišeik pro duris ir pažinsi pasaulį. Nedirsčiok pro langą ir išvysi kelius. Juo toliau nukaksi, juo mažiau žinosi. Tad išmintingas žmogus neina ir žino; nežiūri ir permato; neveikia ir nuveikia“. Laozi Parodos autorius:  – Aš

COVID-19: „Šilutės rajone situacija grėsminga“

Taip šiandien, rugsėjo 24-os rytą, sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus vedėja Roma Jovaišaitė. Kadangi praėjusios paros, rugsėjo 23 d., duomenis Statistikos departamentas skelbia po pusės dešimtos, R. Jovaišaitė paminėjo statistiką, sietiną su rugsėjo 22 d. situacija. 100 tūkst. gyventojų Lietuvoje tenka 550,7 susirgimo atvejo. Šilutės rajone šis skaičius siekia 1008,4 atvejo, tai penkta vieta Lietuvoje, prasčiau tik Rietavo, Telšių, Klaipėdos miesto ir Palangos savivaldybių teritorijose. Užtat Raseinių rajone šis skaičius tėra 137,2… Lietuvoje per savaitę iš atliktų tyrimų

Meras praskleidė Savivaldybės detektyvo uždangą

Šilutės r. savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio rugsėjo 17 d. potvarkiu buvo sudaryta tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija. Ir po pirmojo komisijos narių susirinkimo niekas nieko neaiškino. Pirmininkė dėl nedarbingumo nedalyvavo, kiti keturi nariai informacijos siūlė kreiptis vis į savo kolegas… Tai ir beliko pavadinti itin slaptu detektyvu Šilutės rajono savivaldybėje. Tuomet rašėme: 2021 m. rugsėjo 17 d. mero Vytauto Laurinaičio potvarkiu sudaryta Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija. Kieno ir kokį nusižengimą tirs ši komisija? Paslaptis! Daugiau išsiaiškinti nieko nepavyko…   Visas ankstesnis straipsnis

Taip pat skaitykite