Apdovanoti gabiausi ir talentingiausi Šilutės krašto mokiniai ir jų mokytojai

Birželio 11 d. Šilutės r. savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, vicemerai Daiva Žebelienė ir Tomas Budrikis, administracijos direktorius Andrius Jurkus padėkos raštais ir dovanų čekiais apdovanojo mokinius už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą. Pagerbti ir mokiniai, laimėję prizines vietas tarptautiniuose ir šalies konkursuose, olimpiadose. Iš viso apdovanota net 40 jaunųjų pamariškių.

Iškilmingos ceremonijos metu padėkos raštai įteikti ir šiuos talentus ugdantiems pedagogams.

 

Apdovanojimai šiais metais skirti šiems mokiniams ir jų mokytojams:

Aironui Eglinskui, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 1 klasės mokiniui, už laimėjimus tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea 2024“ ir Šilutės krašto garsinimą;

Sonatai Sabaitienei, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai, už puikų mokinio parengimą tarptautiniam matematikos konkursui „Pangea 2024“;

Emiliui Paičiui, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniui, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Mantui Budrikiui, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 7 klasės mokiniui, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Elzei Auškalnytei, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos II klasės mokinei, respublikinėje 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmusiai III vietą, ir už Šilutės krašto garsinimą;

Jūratei Daugalienei, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinės parengimą respublikinei 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadai;

Martynai Daukšaitei, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 8 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Akvilei Gricevičiūtei, Šilutės Pamario progimnazijos 8 klasės mokinei, respublikiniame 7-8 klasių mokinių oratorių anglų kalba konkurse „Significance, benefits and challenges of democracy“ pelniusiai I vietą, už Šilutės krašto garsinimą;

Vilmai Saldauskienei, Šilutės Pamario progimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinės parengimą respublikiniam 7-8 klasių mokinių oratorių anglų kalba konkursui „Significance, benefits and challenges of democracy“;

Emilijai Baltutytei, Šilutės Pamario progimnazijos 7 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Godai Padimanskaitei, Šilutės Pamario progimnazijos 7 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Dominykui Stankui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos I klasės mokiniui, laimėjusiam 15-ojoje gamtos mokslų olimpiadoje III vietą, 20-ojoje tarptautinėje jaunių gamtos mokslų olimpiadoje Tailande pelniusiam I vietą, ir už Šilutės krašto garsinimą;

Editai Daukšienei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos biologijos mokytojai, už labai gerą mokinio paruošimą 15-ajai Lietuvos gamtos mokslų olimpiadai ir 20-ajai tarptautinei jaunių gamtos mokslų olimpiadai, vykusiai Tailande;

Gražinai Jončienei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos chemijos vyresniajai mokytojai;

Aušrai Rutienei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos fizikos mokytojai;

Urtei Adomavičiūtei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos III klasės mokinei, laimėjusiai Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape II vietą, ir už Šilutės krašto garsinimą;

Kamilei Kasparavičiūtei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos III klasės mokinei, laimėjusiai Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape II vietą, ir už Šilutės krašto garsinimą;

Danguolei Šaulienei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinių parengimą Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniam etapui;

Odetai Grigalauskaitei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos IV klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Mildai Šerpetauskaitei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos IV klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Augustui Kaktai, Šilutės Vydūno gimnazijos III klasės mokiniui, 35-ojoje Lietuvos informatikos olimpiadoje pelniusiam III vietą, ir už Šilutės krašto garsinimą;

Gintarui Žuliui, Šilutės Vydūno gimnazijos III klasės mokiniui, dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių programavimo konkurso finaliniame etape pelniusiam III vietą, ir už Šilutės krašto garsinimą;

Tatjanai Balvočienei, Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytojai ekspertei, už puikų mokinių paruošimą 35-ajai Lietuvos informatikos olimpiadai ir dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių programavimo konkurso finaliniam etapui;

Patricijai Bietaitei, Šilutės Vydūno gimnazijos IV klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Markui Adomaičiui, Šilutės Vydūno gimnazijos II klasės mokiniui, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Žemynai Grigalytei, Juknaičių pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Gytei Valiukevičiūtei, Kintų pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Ignui Steponavičiui, Vilkyčių pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniui, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Benui Petrui Toliušiui, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 4 klasės mokiniui,už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Gustei Gužauskaitei, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Danielei Matulevičiūtei, Šilutės pirmosios gimnazijos III klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Titui Jociui, Šilutės pirmosios gimnazijos IV klasės mokiniui, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Skaistei Grubaitei, Šilutės r. Vainuto gimnazijos 8 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Gabrieliui Sadauskui, Vainuto gimnazijos III klasės mokiniui, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Nagliui Romanovui, Šilutės Žibų pradinės mokyklos 4 klasės mokiniui, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Amelijai Rimkutei, Šilutės Žibų pradinės mokyklos 3 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Gabrielei Dragūnaitei, Usėnų pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;

Jorūnei Milerytei, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos III klasės mokinei, Etninės kultūros globos tarybos diplomas Šeštosios etninės kultūros olimpiados regioniniame ture Mažojoje Lietuvoje laimėjusiai II vietą;

Aurelijai Skurdelytei, Vainutos gimnazijos III klasės mokinei, Etninės kultūros globos tarybos diplomas Šeštosios etninės kultūros olimpiados regioniniame ture Mažojoje Lietuvoje laimėjusiai I vietą.

Už reikšmingus laimėjimus tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose apdovanojimai įteikti šiems Šilutės meno mokyklos mokiniams ir jų mokytojams:

Gabrieliui Lankučiui, Šilutės meno mokyklos 3 klasės mokiniui, Tarptautinis konkursas ASCOLTATE. Laureatas, II vieta. XV tarptautinis festivalis-konkursas „Linksmas akordeonas“, laureatas, II vieta. XXII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas, laureatas, II  vieta;

Loretai Kabanovai, Šilutės meno mokyklos mokytojai metodininkei, už puikų mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams;

Karolinai Šikšniūtei, Šilutės meno mokyklos 8 klasės mokinei, V respublikinis Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkursas, diplomantė. III respublikinis autorinės ir aranžuotų kūrinių tautiniams instrumentams konkursas „Minijos vingiai“, laureatė, I vieta. VIII respublikinis Lietuviškos pjesės konkursas, laureatė, II vieta. VII vaikų ir jaunimo festivalis-konkursas „Muzika kviečia kiekvieną“, laureatė, III vieta;

Aivarui Lidžiui, Šilutės meno mokyklos mokytojui, už puikų mokinio parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams;

Karoliui Raicevičiui, Šilutės meno mokyklos 2 klasės mokiniui, VIII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“, laureatas. XIV International Brothers Medins Competition for Young Pianists, lauretas, II vieta. VI tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas KONSONANSAS-DISONANSAS, laureatas, I vieta. II tarptautinis Baltijos šalių fortepijoninės muzikos konkursas „Muzikiniai tiltai“, Grand Prix. Respublikinis pianistų ir smuikininkų konkursas ,,M. K. Čiurlionio muzikos spalvos“, laureatas, II vieta. V respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas 2024“, Grand Prix;

Ąžuolui Lukošiui, Šilutės meno mokyklos 4 klasės mokiniui, VIII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „ Mano vaikystės draugas – fortepijonas“, Grand Prix. XIV tarptautinis brolių Medinš jaunųjų pianistų konkursas, laureatas, I vieta. VI tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Konsonansas-Disonansas“, Grand Prix. II respublikinis pianistų ir smuikininkų konkursas „M. K. Čiurlionio muzikos spalvos“, laureatas, I vieta. IV respublikinis pianistų konkursas „Crescendo“, Grand Prix. V respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis Barokas 2024“, Grand Prix;

Liudmilai Sandrai Tunaitienei, Šilutės meno mokyklos mokytojai, už puikų mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams;

Mėtai Dromantaitei, Šilutės meno mokyklos 3 klasės mokinei, Tarptautinis jaunųjų atlikėjų-pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“, laureatė, II vieta. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla „Jaunieji virtuozai“, laureatė, II vieta. Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „In Corpore“, laureatė, I vieta. IV virtualus respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika@-2023”, laureatė, I vieta;

Liepai Žadeikaitei, Šilutės meno mokyklos 5 klasės mokinei, Kalabrijos virtualus  tarptautinis pianistų konkursas, Italija, laureatė, I vieta. IV Franco Listo tarptautinis virtualus pianistų konkursas, Ispanija, laureatė, I vieta. XIII Amigdala tarptautinis virtualus muzikos konkursas, Italija, laureatė, I vieta. XIII Citta di Massa taptautinis virtualus konkursas jauniesiems muzikantams, Italija, laureatė, I vieta. Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“, laureatė, I vieta;

Auksei Ežerskytei, Šilutės meno mokyklos 2 klasės mokinei, Tarptautinis jaunųjų atlikėjų-pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“, laureatė, I vieta. VIII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „Jaunieji virtuozai“, laureatė. IV respublikinis virtualus jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika@-2023“, laureatė, II vieta. Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“, laureatė, I vieta;

Žydrei Adomaitienei, Šilutės meno mokyklos mokytojai metodininkei, už puikų mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams;

Gaudrei Gedrimaitei, Šilutės meno mokyklos 2 klasės mokinei, VII Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalis-konkursas, laureatė, I vieta. II tarptautinis Baltijos šalių fortepijoninės muzikos konkursas „Muzikiniai tiltai“, laureatė, III vieta. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Pirmasis Lietuvos jaunųjų konkursas, laureatė, II vieta;

Milanai Čuchriajevai, Šilutės meno mokyklos 7 klasės mokinei, VII Žemaitijos krašto meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalis – konkursas „Pajūrio klavyrai“, Grand prix. XIV tarptautinis brolių Medinš jaunųjų pianistų konkursas, laureatė, III vieta. II tarptautinis Baltijos šalių fortepijoninės muzikos konkursas „Muzikiniai tiltai“, Grand prix. Pirmasis Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas, Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykla, laureatė, I vieta;

Liudmilai Mikkelsen, Šilutės meno mokyklos mokytojai ekspertei, už puikų mokinių parengimą tarptautiniams ir nacionaliniams muzikos  konkursams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Rekomenduojami video

Visi naujausi straipsniai

Gydytojai rekomenduoja hidrolizuotą kolageną. Kas tai?

Apie kolageno papildus ir jų naudą girdėjo daugelis. Tačiau ne visiems pažįstamas hidrolizuotas kolagenas, kurio sudėtyje gausu aukščiausios kokybės I, II ir III tipo kolageno peptidų. Kuo ypatingas šis papildas ir ką žinoti apie jo vartojimą? Atsakome! Kokybiškas maisto papildas Hidrolizuotas kolagenas, paprastai išgaunamas iš galvijų, yra populiarus miltelių formos papildas, kuris nuo kitų kolageno papildų skiriasi savo forma, bet ne veiksmingumu. Šios rūšies kolagenas suskaidomas į mažesnius peptidus, kad būtų lengviau įsisavinamas, todėl jis labai efektyviai veikia odos sveikatą,

Geriausios antklodės visiems metų laikams. Kaip išsirinkti?

Antklodės yra svarbi miego dalis, daranti įtaką ne tik komfortiškam miegui, bet ir bendrai gyvenimo gerovei. Pasirinkus tinkamą antklodę, ypač vilnonę, galima pagerinti miego kokybę ir savijautą visais metų laikais. Vilnonės antklodės yra ypač vertinamos dėl jų natūralių savybių, kurios suteikia šilumą, reguliuoja drėgmės lygį ir leidžia odai kvėpuoti. Vilna yra gamtos duota medžiaga, turinti  puikias izoliacines savybes. Tai reiškia, kad vilnonė antklodė gali suteikti šilumos, kai reikia, tačiau tuo pat metu gali būti naudojama visais metų laikais, reguliuojant kūno

Patarimai, į ką atkreipti dėmesį renkant rankinę vyrui?

Laikai, kai vyrai buvo santūrūs dėl aksesuarų, seniai praėjo. Vis labiau populiarėja tokie vyriški aksesuarai kaip elegantiškas laikrodis, sąsagos, krepšys ar rankinė. Tinkamai priderinti prie stiliaus ir progos suteikia vyriško charakterio ir elegancijos.   Vyriška odinė rankinė per petį yra praktiškas ir stilingas aksesuaras, galintis papildyti bet kurio vyro garderobą. Renkantis tokią rankinę, svarbu atkreipti dėmesį į keletą svarbių aspektų, kurie padės išsirinkti kokybišką ir ilgalaikį gaminį. Atkreipkite dėmesį į odos kokybę. Aukštos kokybės oda yra patvari, atspari dėvėjimuisi ir

Šilutės ligoninėje atnaujinta įranga akių ligų diagnostikai

Konsultacinės poliklinikos akių ligų kabinetas pasipildė šiuolaikišku, išskirtines diagnostines galimybes turinčiu optiniu koherentiniu tomografu. Akių vidines struktūras (visus tinklainės sluoksnius) leidžiantis pamatyti prietaisas gerokai pagerina ankstyvąją akių ligų diagnostiką ir gydymą. Neskausmingas prietaisas Nuo šiol pacientams, sergantiems glaukoma, geltonosios dėmės degeneracija, diabetine retinopatija ir kitomis akių ligomis, nereikės vykti į kitus miestus, norint patikslinti diagnozę ir atlikti tyrimą. Šis neinvazinis, šviesos metodu pagrįstas tyrimas neturi jokių skausmingų pojūčių, yra saugus, patogus ir atliekamas per trumpą laiką (nuo 5 iki 10

Taip pat skaitykite