Apdovanoti gabiausi ir talentingiausi Pamario krašto mokiniai bei jų mokytojai

Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir vicemeras Tomas Budrikis birželio 8 dieną padėkos raštais bei dovanų kuponais apdovanojo mokinius, laimėjusius prizines vietas tarptautinėse bei šalies olimpiadose, konkursuose. Mero padėkos taip pat įteiktos ir mokinius parengusiems mokytojams. Apdovanojimų ceremonijos metu pasveikinti 36 mokiniai, 7 meno kolektyvai, 19 mokytojų. Muzikinius kūrinius susirinkusiesiems dovanojo Ąžuolas Lukošius (mokytoja Liuda Sandra Tunaitienė), Liepa Žadeikaitė (mokytoja Žydrė Adomaitienė), Klaidas Šilinskas (mokytojas Arnoldas Rumšas), Fausta Balodytė (mokytoja Kristina Kasperaitytė).

Padėkos žodžiai ir dovanos skirti:

 • Aušrai Rainytei, Šilutės Žibų pradinės mokyklos 2 klasės mokinei, už laimėjimus respublikiniame matematikos konkurse „Kengūra“ bei Šilutės krašto garsinimą ir jos mokytojai Alinai Vasiliauskienei;
 • Akvilei Grenoveckaitei, Šilutės Žibų pradinės mokyklos 3 klasės mokinei, Alinai Radzevičiūtei, Šilutės Žibų pradinės mokyklos 4 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;
 • Šilutės Žibų pradinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupei „Žiburėlis, 2022 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursinio festivalio „Aguonėlė“ nacionaliniame ture laimėjus 2-ąją vietą, Alinai Urbonienei ir Jurgitai Žemaitaitienei, Šilutės Žibų pradinės mokyklos choreografijos mokytojoms, už puikų kolektyvo parengimą konkursams;
 • Aušrinei Kuršelytei, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 4 klasės mokinei, už laimėjimus tarptautiniame pradinių klasių kūrybinių darbų integruotame anglų kalbos bei dailės ir technologijų virtualiame konkurse „Kuriu žiemužės pasaką 2022“, už II vietos laimėjimą respublikiniame pradinių klasių piešinių konkurse „Gyvenimas pasakoje. Mano mėgstamiausias personažas“ bei Šilutės krašto garsinimą, Ritai Judžentienei, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinės parengimą konkursams;
 • Ugnei Barakauskaitei, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 4 klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;
 • Emilijai Baltutytei, Šilutės Pamario progimnazijos 6 klasės mokinei, už I vietos laimėjimą respublikiniame išbraukymo eilėraščių konkurse „Susiūtos eilės Lietuvai“ bei Šilutės krašto garsinimą, Nijolei Kungelienei, Šilutės Pamario progimnazijos mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinės parengimą konkursui;
 • Kotrynai Skablauskaitei, Šilutės Pamario progimnazijos 8 klasės mokinei, už I vietos laimėjimą respublikiniame 7-8 klasių mokinių oratorių konkurse anglų kalba bei Šilutės krašto garsinimą, Vilmai Saldauskienei, Šilutės Pamario progimnazijos mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinės parengimą konkursui.

Už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą apdovanojimai skirti:

 • Vyteniui Kumutaičiui, Kintų pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniui;
 • Džiugai Sidaravičiūtei, Juknaičių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei;
 • Dominykai Mincevič, Usėnų pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei;
 • Rugilei Bružaitei, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei;
 • Godai Stražnickaitei, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei;
 • Viltei Maselskytei, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei;
 • Martynui Budvyčiui, Vilkyčių pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniui;
 • Emilijai Mačijauskaitei, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos I klasės mokinei;
 • Aurelijai Skurdelytei, Vainuto gimnazijos II klasės mokinei;
 • Mantui Juraškai, Vainuto gimnazijos II klasės mokiniui;
 • Guodai Vendelytei, Vainuto gimnazijos Katyčių skyriaus 9 klasės mokinei;
 • Dominykui Stankui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 8 klasės mokiniui;
 • Viliui Gailiūnui, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos III klasės mokiniui;
 • Linui Kirjanovui, Šilutės Vydūno gimnazijos II klasės mokiniui;
 • Lukui Lynikui, Šilutės Vydūno gimnazijos II klasės mokiniui;
 • Šilutės Vydūno gimnazijos merginų šokių grupei „Žvilgis“, respublikinio liaudiškų šokių festivalio-konkurso „Šokis mus jungia“ I vietos laimėtojai, respublikinio šokių konkurso Aguonėlė“ regioninio  turo merginų šokio grupių kategorijos II vietos laimėtojai;
 • Šilutės Vydūno gimnazijos jaunimo šokių grupei „Žvilgis“, respublikinio liaudiškų šokių festivalio-konkurso „Šokis mus jungia“ I vietos laimėtojai, respublikinio šokių konkurso Aguonėlė“ regioninio  turo jaunimo šokio grupių kategorijos II vietos laimėtojai;
 • Linai Linkei, Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai metodininkei, už puikų kolektyvų parengimą respublikiniams konkursams;
 • Danielei Matulevičiūtei, Šilutės pirmosios gimnazijos II klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;
 • Izabelei Sudeikytei, Šilutės pirmosios gimnazijos IV klasės mokinei, už aukštus asmeninius akademinius pasiekimus ir aktyvią veiklą;
 • Lukrecijai Lazaraitytei, Šilutės pirmosios gimnazijos IV klasės mokinei, už I vietos laimėjimą Žemaitijos regiono konkurse „Skaitymas žemaitiškai“, už laimėjimus Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis“, Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių puoselėjimą bei Šilutės krašto garsinimą;
 • Vaidai Galinskienei, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinės parengimą konkursui ir  Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių puoselėjimą;
 • Šilutės pirmosios gimnazijos merginų šokio kolektyvui „Atlaja“, respublikinio šokių konkurso „Aguonėlė“ I vietos laimėtojui;
 • Ritai Kurpeikytei, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai ekspertei, už puikų kolektyvo parengimą respublikiniams konkursams;
 • Šilutės pirmosios gimnazijos Junior Achievement komandai „SAR“, „Lietuvos Junior Achievement“ mokomųjų mokinių bendrovių regioniniame eXpo 2023 konkurse laimėjusiai nominaciją „Komandinio darbo pavyzdys“;
 • Šilutės pirmosios gimnazijos Junior Achievement komandai „Ekspertės“, „Lietuvos Junior Achievement“ mokomųjų mokinių bendrovių regioniniame eXpo 2023 konkurse laimėjusiai nominacijas „Tvariausia mokomoji mokinių bendrovė“ ir „Inovatyviausia verslo idėja“;
 • Daivai Jakienei, Šilutės pirmosios gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už puikų kolektyvų parengimą respublikiniams konkursams.
 • Apdovanojimai Šilutės meno mokyklos mokiniams už reikšmingus laimėjimus tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose skirti:
 • Majui Vilkui, Šilutės meno mokyklos 8 klasės mokiniui, respublikinis Kazio Stonkaus vardo akordeonistų konkursas, III vieta, respublikinis akordeono pramoginės muzikos konkursas AKORDIADA,  I vieta, XXI Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas, I vieta, tarptautinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2023“, diplomantas;
 • Gabrieliui Lankučiui, Šilutės meno mokyklos 3 klasės mokiniui, VI tarptautinis konkursas OLIMPO MUZICALE, I vieta, IV tarptautinis Vaclovo Furmonavičiaus akordeonistų konkursas, II vieta, respublikinis Kazio Stonkaus vardo akordeonistų konkursas-festivalis, I vieta, XXI Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas, I vieta, tarptautinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2023“, II vieta, tarptautinis akordeonistų konkursas, Latvija, 2 vieta;
 • Loretai Kabanovai, Šilutės meno mokyklos mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinių parengimą konkursams;
 • Majai Orentaitei, Šilutės meno mokyklos 3 klasės mokinei, nacionalinis Jono Švedo konkurso III turas, laureato diplomas;
 • Mildai Odinbergaitei, Šilutės meno mokyklos 2 klasės mokinei, II tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas BALTIKA-2023, 1 vieta, IV tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas ,,Muzikuokime drauge“, III vieta;
 • Gretai Dudnikei, Šilutės meno mokyklos mokytojai, už labai gerą mokinių parengimą konkursams;
 • Beatričei Paičiūtei, Šilutės meno mokyklos 8 klasės mokinei, Vaikų ir jaunimo festivalis-konkursas “Muzika kviečia kiekvieną”, 2 vieta, respublikinis R. Žaldoko stygininkų konkursas, 1 vieta, Žemaitijos regiono vaikų muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikologijos olimpiada, skirta Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos įkūrimo 100-mečiui ir Muzikos teorijos skyriaus įkūrimo 60-mečiui paminėti, diplomantė:
 • Irenai Bogužienei, Šilutės meno mokyklos mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinių parengimą konkursams;
 • Gražinai Liaudanskienei, Šilutės meno mokyklos mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinių parengimą konkursams;
 • Ąžuolui Lukošiui, Šilutės meno mokyklos 3 klasės mokiniui, I respublikinis fortepijono muzikos solistų konkursas „M.K. Čiurlionio muzikos spalvos“, 1 vieta, Sauliaus Sondeckio VI tarptautinis jaunųjų stygininkų ir pianistų konkursas, 2 vieta, III tarptautinis Vytauto Mikalausko jaunųjų pianistų konkursas, 1 vieta, IV tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikuokime drauge“, 1 vieta, XIII tarptautinis Brolių Medinšų jaunųjų pianistų konkursas, Latvija, 1 vieta, IV tarptautinis konkursas „Muzikuojantys berniukai“, 1 vieta, VII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas “ Musica amabile“, 1 vieta;
 • Liudmilai Sandrai Tunaitienei, Šilutės meno mokyklos mokytojai, už labai gerą mokinių parengimą konkursams;
 • Milanai Čuchriajevai, Šilutės meno mokyklos 6 klasės mokinei, IV tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikuokime drauge“, Grand Prix, XIII tarptautinis Brolių Medinš konkursas, Latvija,  III vieta, XIV respublikinis jaunųjų pianistų konkursas, skirtas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 100-mečiui, III vieta, jaunųjų pianistų konkursas „Muzikinė akvarelė“, Grand Prix;
 • Pijui Pirogovui, Šilutės meno mokyklos 8 klasės mokiniui, šiuo metu groja konkurso laureatų koncerte Romoje, VI Vilniaus tarptautinio jaunimo muzikos konkursas „Premio Scarlatti“, Grand Prix, IX festivalis „Kalėdinis Vilnius“, VI Vilniaus tarptautinio jaunimo muzikos konkurso „Premio Scarlatti“ nugalėtojų koncertas Trakų Vokės sodyboje „Naujieji metai: kylančios žvaigždės“, pianistų forumas „Bieszady bez granic“, koncertas su Varšuvos nacionalinės filharmonijos, Lenkija, „Gimtadienio preliudija“ M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ 20-mečiui paminėti, XIII tarptautinis Brolių Medinš konkursas, Latvija, I vieta, M. Sogny SOS TALENTS fondo koncertas Paryžiuje;
 • Liudmilai Mikkelsen, Šilutės meno mokyklos mokytojai ekspertei, už labai gerą mokinių parengimą konkursams;
 • Liepai Žadeikaitei, Šilutės meno mokyklos mokinei, respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai 2023“, I vieta, III tarptautinis S. Rachmaninovo vardo pianistų konkursas,  Bosnija ir Hercogovina, I vieta (virtualus), II respublikinis virtualus jaunųjų pianistų konkursas „Pasaulis muzikos vaizdais“, I vieta, II respublikinis pianistų solistų ir ansamblių konkursas „Amžinybe alsuojanti muzika“, laureatė, tarptautinis konkursas Karmel menų kylančios žvaigždės JAV (virtualus), I vieta;
 • Mėtai Dromantaitei, Šilutės meno mokyklos 2 klasės mokinei, tarptautinis brolių Medinš konkursas Rygoje, II vieta, respublikinis virtualus konkursas “Naujieji atradimai 2023”, I vieta, II respublikinis virtualus jaunųjų pianistų konkursas „Pasaulis muzikos vaizdais“, I vieta, II respublikinis pianistų konkursas „Amžinybe alsuojanti muzika“, II vieta, tarptautinis jaunųjų atlikėjų-pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“, II vieta;
 • Žydrei Adomaitienei, Šilutės meno mokyklos mokytojai metodininkei, už labai gerą mokinių parengimą konkursams;
 • Faustai Balodytei, Šilutės meno mokyklos mokinei, tarptautinis konkursas “Baltic Voice”, 3 vieta, respublikinis konkursas “Pamario talentai”, diplomas geriausiai konkurso vokalistei, respublikinis konkursas “Intro”, 1 vieta, tarptautinis konkursas “Jazz Wind”, 2 vieta;
 • Kristinai Kasperaitytei, Šilutės meno mokyklos mokytojai, už labai gerą mokinių parengimą konkursams;
 • Šilutės meno mokyklos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Pamarys“, XXIII Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų atvirasis čempionatas, B kategorija, II vieta;
 • Gražvydui Railai, Šilutės meno mokyklos mokytojui ekspertui, už labai gerą kolektyvo parengimą konkursams.
Komunikacijos skyrius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Rekomenduojami video

Visi naujausi straipsniai

Įamžinama seserų elzbietiečių veikla Švėkšnoje

2023 m. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Švėkšnos ekspozicija įgyvendina projektą „Šv. Jokūbo festivalis Švėkšnoje: seserų elzbietiečių veikla Švėkšnoje“. Projekto tikslas – įamžinti vienuolės Antaninos Žemgulytės-Bonitos bei seserų elzbietiečių veiklą Lietuvoje ir Švėkšnoje. Po Pirmo pasaulinio karo nepriklausomoje Lietuvoje susiklostė palankios sąlygos augti vienuolijoms. 1918–1940 m. Lietuvoje naujai įsikūrė 11 ordinų ir kongregacijų vienuoliai: vargdienių seserys, kazimierietės, kryžietės, elzbietietės, pranciškonės, jėzuitai, kapucinai, dominikonai, saleziečiai, pranciškietės ir salezietės. 1924 m. į Lietuvą iš Karaliaučiaus, kur buvo įsikūręs kongregacijos provincijos centras su noviciatu,

Kaip tinkamai laikyti nusipirktą pieną

Pienas – vienas perkamiausių lietuvių maisto produktų. Kad jis išlaikytų savo skonį ir maistines savybes iki pat galiojimo laiko pabaigos, jį parsinešę namo turėtume laikytis tam tikrų taisyklių. Dalis iš jų, ko gero, yra žinomos daugeliui, tačiau kai kurios gali nustebinti. Apie tai, kokių klaidų vengti nusipirkus pieno, pasakoja prekės ženklą „Dvaro“ valdančios bendrovės „Pieno žvaigždės“ vyriausioji technologė Dalia Mickeliūnienė. Pienas turi būti laikomas šaldytuve. Tad įsipylę pieno, visuomet stenkitės kuo greičiau jį padėti atgal į šaldytuvą. Taip pat visuomet

Gydymo įstaigos gaus daugiau lėšų už suteiktas paslaugas, medikai – didesnius atlyginimus

Siekiant sudaryti sąlygas gydymo įstaigoms nuo 2024 m. sausio 1 d. didinti medikų darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., sveikatos apsaugos ministro įsakymu padidintos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos. Tai leis gydymo įstaigoms gauti papildomų lėšų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir skirti jas darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Pagal padidintus įkainius būtų atsiskaitoma už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo šių metų lapkričio 1 d. „Laikomės įsipareigojimų reguliariai didinti medicinos darbuotojų atlygius – tai daroma peržiūrint įkainius

Su patyčiomis mokyklose vaikai kovoja pasitelkę piešinius

Patyčios tarp mokyklinio amžiaus vaikų yra viena opiausių problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, patyčias patiria vidutiniškai 42 proc. berniukų ir 37 proc. mergaičių 40-yje labiausiai išsivysčiusių šalių. Pasipriešinti patyčioms nusiteikę ir Lietuvos vaikai, pasitelkę tam kūrybingas idėjas. „Su patyčiomis susidurti gali ne tik vaikai ar paaugliai, bet ir suaugusieji. Tačiau, jei suaugusieji gali apsiginti, labai dažnai vaikai jaučiasi bejėgiai prieš juos emociškai, o kartais net fiziškai žalojantį elgesį. Galime pasidžiaugti, kad patyčios mokyklose nebėra tabu – ši problema ne

Taip pat skaitykite